ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Минералогија

Студијски програм:
Геотехника (II семестар -OAS)
Геофизика (II семестар -OAS)
Хидрогеологија (II семестар -OAS)
Назив предмета: Минералогија
Предавачи:
проф. др Александра Росић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 5
Услов: Nema
Циљ предмета:
Упознавање са физичким и хемијским карактеристикама и морфологијом основних петрогених и рудних минерала
Исход предмета:
Стицање основних сазнања о минералима неопходних за разумевање састава и грађе земљине коре
Садржај предмета:
Теоријска настава
Историјат минералогије и минерал као основни састојак литосфере; Карактеристике кристалне и аморфне материје; Начин појављивања минерала у природи; Кристал, гранични елементи и елементи симетрије; Кристалне системе; Физичке особине минерала; Постанак минерала; Класификација минерала на основу хемиског састава; Самородне минералне врсте и сулфиди; Минерали из групе оксида, хидроксида и карбоната; Минералне врсте из групе сулфата, халоида, волфрамата, молибдата, фосфата и бората. Тектосиликати; Филосиликати; Иносиликати, Циклосиликати, соросиликати и незосиликати;

Практична настава:Вежбе
Непосредна одредба граничних елемената и елемената симетрије на моделима кристала; Макроскопско препознавање теоријски обрађених минералних врста на основу карактеристичних физичких особина;
Литература:
  1. Данило Бабич, 2003: Минералогија, Издавач - аутор, Београд
  2. Deer, W.A., Howie, R.A., and Zussman, J., 1966: An Introduction to the Rock-Forming Minerals: New York, John Wiley and Sons, 528p.
  3. Milan Ilić i Stevan Karamata, 1978: Specijalna mineralogija, Prvi deo, Izdavačko - informativni centar studenata, Beograd
  4. Stevan Karamata, 1978: Specijalna mineralogija, Drugi deo, Izdavačko - informativni centar studenata, Beograd
Метода извођења наставе:
Теоријска настава: - Интерактивна уз Power Point презентације сваке наставне јединице
Практична настава:
- Интерактивна уз непосредно вежбање са моделима кристала и збиркама минерала
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
5
5
(2*20)40
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти