ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Физика 2

Студијски програм:
Геофизика (II семестар -OAS)
Назив предмета: Физика 2
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић, мр Добрица Николић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Nema
Циљ предмета:
Циљ наставе Физике II је да се студенти стекну знање из савремене физике која стоји иза: а) функционисања инструмената последње генерације, б) аквизиције и процесирања података и в) коришћења нових енергијских извора и метода заштите животне средине применом тих извора. Настава предмета Физика II треба да допринесе формирању таквог профила инжењера геофизике, који ће захваљујући солидном познавању резултата савремене физике, разумевати и лако прихватати технолошке иновације и примењивати их у науци и пракси.
Исход предмета:
Овладавање појмовима, величинама и законима савремене физике, потребним за разумевање градива и стицање знања из стручних предмета.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Основе квантне физике : Увод у квантну физику; Физика атома и молекула; Зрачење атома и молекула и врсте спектра; Основе квантне физике материјала; Квантна теорија електропроводљивости; Квантна теорија магнетизма.
Елементарне честице и физика језгра: Основе квантне статистике мноштва; Структура материје и типови елементарних честица; Нуклеарна сила, нуклеарне реакције и зрачење језгра; Нуклеарна енергија.
Основе физике геопростора: Појам геопростора; Интеракција интерпланетарног магнетског поља и геомагнетског поља; Методе истраживања геопростора.

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Рачунскe и показно-експерименталне вежбе.
Литература:
  1. Георгијевић, В. и остали, 2005: Предавања из Физике, Технички факултети, Универзитета у Београду, Београд.
  2. Милена Напијало, 1998: Физика материјала, Универзитету Београду, Београд.
  3. Стеван Ђениже, 1998: Основе атомске и молекуларне физике, Универзитет у Београду, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања и рачунске вежбе су аудиторне. Експерименталне и показне вежбе се изводе у лабораторији.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
40

Предиспитне обавезе Поена
10
30
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти