Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Теренска настава из Опште геологије

Студијски програм:
Геологија (I семестар -OAS)
Геотехника (I семестар -OAS)
Геофизика (I семестар -OAS)
Хидрогеологија (I семестар -OAS)
Назив предмета: Теренска настава из Опште геологије
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 2
Услов: Нема
Циљ предмета:
Упознавање студената са методама основних теренских истраживања.
Исход предмета:
Овладавање студената са методама основних теренских и лабораторијских истраживања.
Садржај предмета:
Теоријска настава
Упознавање са методама теренских и лабораторијских истраживања (мерења, узимање узорака, обележавање профила и изданака.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Мерење компасом, одређивање елемената пада линеара и планара..
Литература:
  1. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Ендодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. Пешић Л., 2002: Општа геологија – Егзодинамика, Универзитету Београду, РГФ, 1-180, Београд.
Метода извођења наставе:
Теоријска и практична
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
1 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
15
10
10
Додатни услови оцењивања:
Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти