ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Сигурност функционисања рударских машина

Студијски програм:
Рударско инжењерство (III семестар -DOS)
Назив предмета: Сигурност функционисања рударских машина
Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: Положен један од предмета: Одржавање рударских машина, Поузданост рударских машина
Циљ предмета:
Циљ предмета представља упознавање студената са концептом стандарда серије IEC-300 и могућностима апликације реалних проблема евалуације употребног квалитета рударских машина на бази перформансе сигурности функционисања.
Исход предмета:
Стицање активног знање у смислу управљања употребним квалитетом рударских и расположивошћу рударских машина.
Садржај предмета:
Сигурност функционисања представља најкомплекснију и једну од најважнијих карактеристика многих производа, па и рударских машина и опреме. Обезбеђење сигурности функционисања обухвата поузданост и погодност одржавања као и подршку одржавању коју обезбеђује купац (и/или испоручилац). Одговорности за обезбеђење сигурности функционисања сносе и испоручилац и купац.Сигурност функционисања је појам који се користи да опише расположивост и факторе који на њу утичу, и дефинисана је стандардом ЈУС и ISO. Од нивоа успешности реализације ових перформанси у многоме зависи ``квалитет у употреби``, али и укупни трошкови животног циклуса машине. Студенти докторских студија у оквиру овога курса посебно изучавају: карактеристике животног века и животног циклуса рударских машина и опреме, концепцију развоја и конструисања машина, посебно њихову повезаност са фазом експлоатације и одржавања, стандарде серије IEC-300, захтеве и примену захтева за обезбеђивање сигурности функционисања, методологије за анализу и евалуацију парцијалних показатеља сигурности функционисања, методологију одржавања према поузданости.
Литература:
  1. Јовичић, С., Тодоровић, Ј., Сигурност функционисања, ДСКС, Београд 1996.
  2. Тома Танасковић, Одржавање рудраских машина, РГФ, Београд, 1998. Стандарди IEC 300
  3. Strandberg, K.: IEC 300 “Dependabilility” complement to ISO 900, 1992.
  4. Јовичић, С., Стандардизација у области поузданости и погодности одржавања техничких система, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
  5. Јовичић, С., Обезбеђење погодности одржавања, ВТИ НТИ бр.3, 1990.
Метода извођења наставе:
Предавања, консултације са кандидатом
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
50
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти