ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Извори и детекција електромагнетског зрачења

Студијски програм:
Рударско инжењерство (I семестар -DOS)
Назив предмета: Извори и детекција електромагнетског зрачења
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: нема
Циљ предмета:
Знање стечено током основних студија у области електромагнетских таласа овим предметом ће бити обновљено на вишем нивоу и проширено основама нуклеарне физике, са нагласком на јонизујућем електромагнетском и честичном зрачењу.
Исход предмета:
Довољно висок ниво знања инжењера рударства о: а) мерним техникама које користе електромагнетско зрачење и б) природи, методама детекције и заштите од јонизујућег зрачења, како би ова знања применили у рударској пракси, а у складу са стандардима струке и прописима о заштити на раду.
Садржај предмета:
 1. Електромагнетско окружење. Спектар електромагнетских таласа.
  Електрична, оптичка и јонизујућа зрачења
  Рентгенско, (Х) зрачење. Спектар Х-зрачења (континуални и карактеристични)
  Интензитет и апсорпција Х-зрачења. Брагова дифракција и испитивања материјала
 2. Зрачење атомског језгра Енергија везе и нуклеарна сила. Енергијска стања језгра
  Радиоактивност и закон радиоактивног распада. Активност.
  Алфа распад, бета распад и гама зрачење. Серије радиоактивног распада
  Датирање путем радиоизотопа (C-14, K-40, Rb-87…)
  Добијање нуклеарне енергије фисијом. Нуклеарно гориво, реактори и електране
  Детекција и јединице за мерење интензитета јонизујућег зрачења.
  Уклањање радиоактивног отпада. Дозиметрија и заштита од јонизујућег зрачења.
Литература:
 1. Сурутка Ј., Електромагнетика, Грађевинска књига. Београд, 1975
 2. J. D. Jackson, Clasical Electrodinamics, John Wiley&Sons, New York, 1967
 3. И.Аничин: Нуклеарна физика I", Скрипта, Београд 1996
 4. М.Младеновић: "Увод у нуклеарну физику", ИБК Винча, Београд 1965
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, показне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
20

Предиспитне обавезе Поена
60
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти