ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Савремени материјали

Студијски програм:
Рударско инжењерство (I семестар -DOS)
Назив предмета: Савремени материјали
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 10
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање са карактеристичним својствима савремених материјала: керамике, полимера и композита. Стечена знања обезбеђују познавање својстава материјала у току процеса њиховог добијања, оптималан избор материјала за одређену примену, као и предвиђање понашања материјала у различитим условима експлоатације. Даљи правци на освајању нових материјала и побољшању особина постојећих.
Исход предмета:
Основни циљ курса је да се студенти упознају са начином добијања појединих материјала, њиховим особинама, као и подручјима примене у рударству. Избор материјала за поједине конструкционе елементе зависи од физичко-механичких карактеристика, могућности обраде, заштите од корозионих утицаја и др. Услед недовољног познавања материјала у пракси врло често долази до нерационалне употребе, кварова и ломова.
Садржај предмета:
У оквиру овог курса изучавају се фундаментална и примењена знања у развоју, производњи, модификовању и примени савремених материјала (керамике, полимера, композита и др.) у разним областима технологија. Од изузетне важности за праксу је познавање механичког понашања керамике, полимера и композита са гледишта везе између напона и деформације, еластичности, микропластичности, лома и високоеластичности.
Литература:
  1. Trifunović P., Zeković M.,Đukanović N., 1999: Rudarski materijali, RGF Beograd.
  2. English L.K., 1987.: Composites Update, Materials Engineering.
  3. Advanced Composites, Proceedings of the 1985, Advanced Composites Conference, Engineering Societi of Detroit, Detroit.
  4. Stevanović M., 1992.: Vlaknima ojačani kompoziti-pregled stanja, Tehnika 3-4, Savez inženjera i tehničara Jugoslavije, Beograd.
  5. Plavšić B., 1996.: Polimerni materijali-nauka i inženjerstvo, Naučna knjiga, Beograd.
Метода извођења наставе:
предавања + вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
4 0 0 6
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања: колоквијум (маx. 30 бод.)+домаћи задаци (маx. 30 бод.)+усмени део испита (40 бод.)

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти