Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Стимулација производних система

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)
Назив предмета: Стимулација производних система
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Положени предмети из претходне године
Циљ предмета:
Циљ курса је детаљније упознавање са стимулисањем производње нафтних и гасних бушотина. Да би се могла стимулисати односно повећати производња бушотине прво се мора дефинисати узрок смањења производње. Из тог разлога се даје преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне, као и методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне. Обе методе се детаљно разматрају, код киселинске обраде типови киселина и начин њиховог избора, а код фрактурирања припрема података и избор гравела. Посебно детаљно је обухваћено пројектовање ових операција и прећење извођења које је веома важно са практичног аспекта у циљу дефинисања степена успешности саме операције. Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања практично примењују при пројектовању киселинске обраде и хидаруличког фрактурирања. Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати киселинске обраде и хидаруличког фрактурирања, пратити њихов ток извођења и анализирати ефикасност изведене операције.
Исход предмета:
Након завршетка курса студенти су оспособљени да могу самостално пројектовати стимулативне методе експлоатације нафте и гаса, као и за дијагностику и решавање производних проблема.
Садржај предмета:
Теоријска настава Увод. Стимулација нафтних и гасних бушотина. Преглед и класификација оштећења прибушотинске зоне. Методе за дефинисање узорка и степена оштећења прибушотинске зоне - дијагноза проблема у раду бушотина. Методе стимулације производње нафнтих и гасних бушотина. Киселинске обраде. Физичке основе киселинских обрада. Киселинска обрада карбоната и пешчара. Пројектовање киселинске обраде. Контрола и праћење тока обраде. Фрактурирање. Хидрауличко фрактурирање. Математички модели процеса фрактурирања. Флуиди за фрактурирање. Пропант. Пројектовање операције фрактурирања. Опрема и извођење. Анализа тока фрактурирања. Предвиђање производње - ипр фрактурираних бушотина. Киселинско фрактурирање. Опрема и извођење. Анализа тока киселинског фрактурирања. Остале методе стимулације. Циклично утискивање ЦО2. Термичке методе стимулације (утискивање топле воде, циклично утискивање водене паре, електрично грејање прибушотинске зоне). Термо-хемијске методе. Магнетне методе. Ремонтни радови. Планирање ремонтних радова. Радни флуид који се користе при извођењу ремонтних радова. Врсте ремонтних радова. Средства за извођење ремонтних радова.
Практична настава Дијагноза проблема у раду конкретних бушотина. Избор адекватне киселине за киселинску обраду. Пројектовање киселинске обраде. Анализа изведене киселинске обраде. Избор пропанта и носећег флуида за хидрауличко фрактурирање. Пројектовање хидрауличког фрактурирања. Анализа изведеног хидрауличког фрактурирања. Пројектовање киселинског фрактурирања. Обилазак ремонтних постројења на терену. Праћење извођења неке од стимулативних метода на терену у зависности која се операције изводе. Одбрана заосталих вежби
Литература:
  1. Мишо Солеша, Стеван Малогајски: Ремонтни и стимулативни радови у нафтним и гасним бушотинама, Монографија, ДИТ Нови Сад, 2002, 392 стране, ИСБН 86-7352-122-X
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
15
15
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти