Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)
Назив предмета: Пројектовање и израда нафтних и гасних бушотина
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Завршен основни студијски програм
Циљ предмета:
Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. очекивану проблематику у каналу бушотине могу, у фази пројектовања и израде нафтних и гасних бушотина, изабрати оптимална техничко-технолошка и економска решења која ће истовремено остварити максималну сигурност, минималну цену коштања и сврсисходност канала бушотине
Исход предмета:
Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду нафтних и гасни бушотина.
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализира и техничко-технолошка оптимализација елемента које обухвата пројектовање израде нафтних и гасних бушотина, као што су: Дубина уградње заштитних цеви, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимализација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.
Литература:
  1. Др Ренато Бизјак:“ Технологија Бушења са пројектовањем”; Факултетски уџбеник; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад. 2004,
  2. Др Касим Хрковић, Др Ренато Бизјак: “ Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА” ; Монографија; Издавач: ДИТ НИС-Нафтагас Нови Сад, 2002,
  3. Adam T. Bourrgoyne Jr.; Keith K. Millheim; Martin E. Chenevert; F. S. Young Jr.: "Applied Drilling Engineering", First Printing Sociaty of Petroleum Engineers Richardson, TX 1986
Метода извођења наставе:
Power point презентација + практичне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти