Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање и израда истражних бушотина

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)
Назив предмета: Пројектовање и израда истражних бушотина
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: : Завршен основни студијски програм
Циљ предмета:
Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. очекивану проблематику у каналу бушотине могу, у фази пројектовања и израде истражних бушотина, изабрати оптималну конструкцију, као и техничко-технолошка решења из истовремену максималну сигурност, минималну цену коштања и сврсисходност канала бушотине.
Исход предмета:
Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду истражних бушотина.
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализа и техничко-технолошка оптимизација елемената која обухвата пројектовање израде истражних бушотина, као што су: Анализа геолошко-техничке основе (порних фрактурних притисака формација), Планирање и анализа геометрије канала бушотине, Дубина уградње заштитних цеви, Конструкција бушотине, Избор цементације заштитних цеви, Избор сигурносне опреме на устима бушотине, Избор алата за бушење, Оптимизација параметара бушења и Избор типа бушаћег постројења.
Литература:
  1. Бизјак Р.: »Технологија бушења са пројектовањем«, ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002
  3. .
  4. Bourrgoyne A. Jr., Millheim K., Chenevert M., Young F. Jr.: »Applied Drilling Engineering«, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1986.
Метода извођења наставе:
Power point презентација + практичне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти