Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Технологија испирних флуида

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Технологија испирних флуида
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Завршен основни студијски програм
Циљ предмета:
Генерални циљ предмета је оспособљавање студената да кроз анализу стања, тј. проблематике у каналу бушотине могу изабрати најбољи тип испирног флуида потребног за постизање пројектоване дубине бушотине или освајање и ремонт бушотине, и то што је могуће брже, и уз најнижу цену.
Исход предмета:
Кроз реализацију вежби студенти стечена теоретска знања могу практично применити код анализе услова за пројектовање и израду испирних флуида.
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава: Детаљна анализа критеријума за избор свих типова и особина испирних флуида (исплаке, цементи, флуиди за испитивање и освајање бушотине итд.) у односу на њихов утицај на стабилност канала бушотине, брзину бушења, мерења у бушотини, затим на освајање бушотина и др. Сви делови производног система који се разматрају као појединачне целине, синтетизовани су поступком систем анализе у циљу одређивања оптималних технолошких параметара испирних флуида.
Литература:
  1. Бизјак Р: »Технологија бушења са пројектовањем«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2004.
  2. Хрковић К., Бизјак Р.: »Теоријски аспекти и примена истражно – експлоатационог бушења: ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЈА«; ДИТ НИС-Нафтагас, Нови Сад, 2002.
  3. Bourrgoyne A. Jr., Millheim K., Chenevert M., Young F. Jr.: »Applied Drilling Engineering«, Society of Petroleum Engineers, Richardson, TX, 1986.
Метода извођења наставе:
Power point презентација + практичне вежбе
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
50

Предиспитне обавезе Поена
10
20
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти