Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање разраде нафтних лежишта

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Моделирање разраде нафтних лежишта
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: положен испит Разрада нафтних и гасних лежишта I, II и III
Циљ предмета:
Оспособљавање студената за анализу динамике лежишних флуида, резултата хидродинамичких испитивања, теорију и праксу моделирања - пројектовања разраде нафтних лежишта.
Исход предмета:
Оспособљеност за решавање проблема из области моделирања примарне, допунске, секундарне и терцијарне разраде нафтних лежишта, комплексних, фрактурираних и вишеслојних лежишта и техно-економске оптимизације разраде лежишта.
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава: Хидродинамичка испитивања нафтних лежишта. Анализа карактеристика нафтних лежишта са различитим енергетским режимима. Математичко моделирање примарне, секундарне, допунске и терцијарне разраде нафтних лежишта. Техно-економска оптимизација разраде нафтних лежишта.
Литература:
  1. Владимир Митровић, Михајло Михајловић: Математичко моделирање разраде нафтних лежишта, Београд, скрипта
  2. Основе разраде фрактурираних лежишта, Т.Д.Ван Голф-Рацхт, Нови Сад 1988.год.
  3. L. P. Dake, превод Љ. Парађанин Специјална поглавља разраде нафтних лежишта, Нови Сад 1984
  4. Велимир Сариђа: Пројектовање разраде нафтних и плинских лежишта, Загреб, 1985.
  5. Thomas Frick: Priručnik o iskorištavanju naftnih nalazišta, Zagreb, 1986.
Метода извођења наставе:
Предавања, вежбе, теренска настава
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти