Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Методе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Завршене основне студије
Циљ предмета:
Упознавање студената са основним концептом процеса повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида, проучавање карактеристика метода које се примењују у циљу повећања искоришћења лежишта нафте и гаса-допунским (секундарним) и терцијарним методама, као и критеријумима њихове примене.
Исход предмета:
Оспособљавање студената за анализу критеријума и избор методе повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида, као и за активно учешће и самостално пројектовање примене допунских-секундарних и терцијарних метода разраде лежишта.
Садржај предмета:
Теоријска настава: Критеријуми избора метода повећања степена искоришћења лежишта угљоводоничних флуида. Анализа искоришћења лежишта нафте и гаса у фази примарне разраде. Секундарне методе и технологија повећања искоришћења нафтних лежишта. Терцијарне методе и технологија повећања искоришћења нафтних лежишта: хемијске, физичко-хемијске, термичке и остале методе. Методе и технологија повећања искоришћења гасних лежишта. Методе и технологија повећања искоришћења гасокондезатних лежишта. Техно-економске анализе повећања искоришћења лежишта угљоводоничних флуида.
Практична настава: Рачунског карактера и у извођењу прати тематске јединице са предавања
Литература:
  1. Сечен Ј., Разрада лежишта угљиководика, Рударско-нафтно- геолошки факултет, Загреб, 2002.
  2. Satter A., Thakur, G.C., Integrated petroleum reservoir management-a team approach, PenWell Publishing Co., Tulsa, Oclahoma, 1994.
  3. Thermal recovery processes, SPE reprint series No.7, 1985
  4. Klins M.A., Carbon dioxide flooding, Boston: IHRDC, 1984.
  5. Craig F.F., Reservoir engineering aspects of waterflooding“, SPE monograph 3, Richardson, TX, 1971.
  6. Muskat M, Physical princiles of oil production, McGraw Hill Book, N.Y., 1949.
Метода извођења наставе:
„Power point“ презентација, теоретска предавања
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
20
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
30
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти