ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Мере заштите при изради подземних просторија

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (X семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS)
Назив предмета: Мере заштите при изради подземних просторија
Предавачи:
проф. др Сузана Лутовац
Статус предмета:
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања у мерама заштите при изради рудничких просторија и тунела, извођењем минерских радова. Обрађују се мере заштите у циљу смањења негативних ефеката који настају применом минерских радова и одговарајуће механизације на изради просторија.
Исход предмета:
Обученост у спровођењу мера заштите при извођењу радова на изради подземних просторија..
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
Садржај курса подељен је у два дела и то: општи део, израда рудничких просрорија и тунела са одговарајућим мерама заштите. У општем делу даје се приказ рудничких просторија, тунела и комора са становишта утицаја радне средине на њихову израду. У делу који обрађује технологију израде дате су методе и организација израде просторија под нормалним и специјалним условима. Дати су поступци израде ископа уз помоћ: експлозива и комбинованим машинама. Обрађене су методе и дати одговарајући прорачуни код коришћења експлозива за разарање стенске масе. Код метода израде машинама дефинишу се услови за: избор врсте машине, утицај радне средине, брзину израде и др. Посебно се обрађују мере заштите извођењу радова на изради просторија, као што су: радови на бушењу и минирању, утовару, подграђивању, и др.
Литература:
  1. Милован Ант. Коблишка; 1973. Општи рударски радови, Грађевинска књига, Београд.
  2. С. Трајковић; Ш. Слимак; С. Лутовац; 2005. Техника минирања и потреси, РГФ, Београд.
  3. П.Јовановић; 1984. Израда подземних просторија великог профила, Грађевинска књига, Београд.
  4. Д. Хераковић; 1982. Савремена технологија грађења подземних објеката, Часопис ''Изградња'', Савез грађевинских инжењера и техничара СР Србије, Београд.
  5. М. Ћузовић; 1998. Заштита на раду у рударству – Подземна експлоатација угља, НИП ''Заштита рада'', Београд.
  6. Збирка савезних прописа из геологије и рударства, 1989. Прва књига, Издавач Савез инжењера и техничара Србије
  7. Збирка техничких прописа у грађевинарству, 1985. и 1987. Књига 1 и 2. ИРО Грађевинска књига, Београд.
Метода извођења наставе:
Предавања; Лабораториска вежбања; Теренска настава; Коришћење готовог софтвера; Филмови компанија извођача радова.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
10
-
10
-
20
-
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти