Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Евалуација пројеката заштите

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (X семестар -DAS)
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (X семестар -DAS)
Назив предмета: Евалуација пројеката заштите
Предавачи:
Статус предмета:
ЕСПБ бодови: 6
Услов: Уписанапета година РО-инжењерство заштите на рау и заштите животне средине
Циљ предмета:
Упознавање студената модула инжењерство заштите на раду и заштите животне средине са основним аспектима евалуације инвестиционих пројеката у рударству. Упознавање студената се специфичном проблемтиком евалуације пројеката заштите.
Исход предмета:
Рударски инжењер- упознат и оспособљен за управљање процесима и пројектима заштите на раду и заштите животне средине.
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод, опис процеса евалуације, домени примене
 2. Инвестициони пројекати у рударству, специфичности пројеката заштите на раду
 3. Методе евалуације, без узимања у обзир временског фактор, домени примене, предности и недостаци
 4. Методе са узимањем у обзир временског фактора, токови новца, домени примене
 5. ДЦФ методе, домени примене, предности и недостаци
 6. НПВ метода, домени примене, предности и недостаци
 7. ИРР метода, е, домени примене, предности и недостаци
 8. ПВР метода, е, домени примене, предности и недостаци
 9. Поређења резултата добијених применом НПВ, ИРР и ПВР метода, конфликтни исходи и ситуације.
 10. Третирање ризика пројекта
 11. Б/Ц анализа пројеката
 12. Економетријски модели
 13. Математичко програмирање
 14. Финансијска анализа и фазе процеса евалуације
 15. Утицај временског фактора на инвестиционе одлуке
Литература:
 1. УНИДО, Приручник за вредновање индустријских пројеката, УН Београд 1988.
 2. Јанковић С. и Миловановић Д., Екононмска геологија и основи економике минералних сировина, РГФ Београд, 1985
 3. Dovd P.A., (1994) Mine Finance and Valuation, University of Leeds;
Метода извођења наставе:
Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
3x10=30
30
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти