Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Пројектовање система противпожарне заштите

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Пројектовање система противпожарне заштите
Предавачи:
Статус предмета:
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање знања о основама и принципима пројектовања система противпожарне заштите, односно оспособљавање студената за самостално пројектовање система противпожарне заштите.
Исход предмета:
Поседовање адекватног теоријског и практичног знања неопходног за пројектовање система противпожарне заштите самостално или као део пројектантског тима.
Садржај предмета:

Теоријска настава:
Основе система противпожарне заштите (врсте и намене система). Средства за гашење пожара. Снабдевање водом - хидрантска мрежа као део система противпожарне заштите. Стабилни уређаји (системи) за противпожарну заштиту. Подела система противпожарне заштите према врсти средстава за гашење. Употреба воде, пене, халона, угљен диоксида, инергена, праха и других средстава у функцији система противпожарне заштите. Избор и прорачун елемената стабилних система противпожарне заштите.
Практична настава: Вежбе, Колоквијуми, Семинарски радови и сви други облици практичне наставе који унапређују инжењерске способности.
Литература:
  1. Fundamentals of Fire Phenomena, James G. Quintiere, (Wiley 2006. g.),
  2. Industrial Fire Protection Engineering, Robert. G. Zalosh, (Wiley 2003. g.)
Метода извођења наставе:
Класични видови наставе уз мултимедијалну подршку и практичне примере
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
35
35

Предиспитне обавезе Поена
10
10
10
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти