Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Системи аутоматског управљања

Студијски програм:
Инжењерство нафте и гаса (X семестар -DAS)
Механизација у рударству (X семестар -DAS)
Назив предмета: Системи аутоматског управљања
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: положена Аутоматизација и управљање процесима/Аутоматизација
Циљ предмета:
Моделирају се различите (електро-механичке, пнеуматске, хидрауличне) компоненте система аутоматског управљања. Детаљно се разматра динамика процеса везаних за рударство. Дефинише се простор стања и разматрају напредне технике испитивања стабилности система. За синтезу система се уводе фреквентне методе и метода геометријског места коренова. Курс предсатвља наставак курса Аутоматизација и управљање процесима и обухвата напредне технике анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања.
Исход предмета:
Упознавање студената са напредним техникама анализе и пројектовања савремених система аутоматског управљања. Кроз израду семинарског рада, детаљна анализа система аутоматског управљања везана за производњу, припрему и танспорт минералних сировина.
Садржај предмета:

Теоријска настава
Преносне функција компоненти система аутоматског управљања. Електромеханички системи. Мотори једносмерне и наизменичне струје. Трансформатори физичких величина. Пнеуматске и хидрауличне компоненте. Објекти и процеси аутоматског управљања. Динамика струјних процеса. Динамика струјно-термичких процеса. Динамика машина и мотора. Динамика великих енергетских постројења. Основи теорије идентификације.Простор стања система аутоматског управљања. Стање, величине стања и простор стања система. Физичке основе појма стања система. Избор величина стања. Одређивање кретања система. Одређивање фундаменталне матрице система. Управљивост и осмотривост. Стабилност система аутоматског управљања. Жељено и стварно кретање. Равнотежно стање. Особина стабилности линеарних система аутоматског управљања. Услови и критеријуми стабилности линеарних систем а аутоматског управљања. Фреквентне методе анализе и синтезе система управљања. Метода геометријског места коренова.
Практична настава
Елементи система аутоматског управљања у рударству. Одређивање преносних функција. Математичко моделирање процеса. Формирање СИМУЛИНК модела. Анализа система аутоматског управљања у простору стања. Стабилност система, критеријуми стабилности. Фреквентне методе анализе и синтезе система управљања. Геометријско место коренова. Анализа конкретних решења система аутоматског управљања. Рад са МАТЛАБ програмским пакетом.
Литература:
  1. Д.Ивезић,Д.Дебељковић,М.Ранчић, Аутоматизација и управљање процесима, РГФ, 2006
  2. Б.Милојковић, Љ. Грујић, Аутоматско управљање, Машински факултет, 1992.
  3. М.Петковска, Мерење и управљање у процесним системима, ТМФ, 2004.
  4. М.Стојић,Континуални системи аутоматског управљања, Научна књига, 1988.
Метода извођења наставе:
Предавања, рачунске и рачунарске вежбе.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
45
15
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти