Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Друштвене науке I

Предавачи:
Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 3    Статус: Обавезан
Инжењерство нафте и гаса(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 3    Статус: Обавезан
Рударско инжењерство(I семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 3    Статус: Обавезан
Услов: Уписана прва година Рударског одсека
Циљ предмета:
Упознавање студената прве године свих модула Рударског одсека са основама савременог тржишног начина пословања, маркетингом, пословним комуникацијама и презентацијама.
Исход предмета:
Рударски инжењер-опште образован и упознат са основама тржишног начина пословања
Садржај предмета:
Теоријска настава, Практична настава:
 1. Увод , Маркетинг као савремена филозофија рада предузећа, Основне идеје маркетингаи путеви реалиозације (2 часа);
 2. Производне оријентације предузећа Критички однос према концепцији маркетинга (2 часа);
 3. Функције и процеси маркетинга (2 часа);
 4. Основни појмови о тржишту, Анализа тржишта (2 часа);
 5. Сегменти тржишта, Локална, регионална и светска тржишта,Колоквијум (2 часа);
 6. Истраживање тржишта, (2 часа);
 7. Производи-основни појмови, Својства производа (2 часа);
 8. "Животни циклуси" производа, Токови продуката (2 часа);
 9. Услуге-основни појмови, Цене (2 часа);
 10. Продаја и дистрибуција-основни појмови, непосредна-директна продаја, Индиректна продаја (2 часа);
 11. Начини дистрибуцијe, Планирање, Колоквијум(2 часа);
 12. Конкуренција-карактеристика тржишног начина послвања,Оцене способности конкурената, добре и лоше стране конкуренције (2 часа);
 13. Основни појмови о пословним комуникацијама, Начини,алатиi и поступци, Место улога и значај (2 часа);
 14. Односи са јавношћу, PR службе, оснивањеe, организовањe функционисање и значај, Публицитет-неопходност стварања јавне претставе,Teoрија комуникацијау случајевима презентације , (2 часа);
 15. Кораци у пословном презентовању , начини и поступци презентовања, пословна писма, e-mail, друга документа, Колоквијум (2 часа).
Литература:
 1. Rocco Fedor,: Основе тржишног пословања, Информатор, Загреб, 1974
 2. Kotler Philip:Principles of Marketing, Prenticce Hall Inc.,1986
 3. Адижес Исак: Животни циклуси предузећа, Прометеј, Нови Сад, 1994
 4. Љубојевић Чедомир: Маркетинг услуга, Факултет за услужни бизнис, Нови Сад,2004
 5. Вест Крис: Истраживање тржишта, CLIO, Београд 2004
 6. Коделупи Вани: Тржишне комуникације, CLIO, Београд 1995
Метода извођења наставе:
Усмена предавања, Интерактивни однос предавач студент, Мулти-медијске презентације.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 0 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
3 x 10
30
Додатни услови оцењивања: