ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основи геологије и минералогије

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Основи геологије и минералогије
Предавачи:
доц. др Урош Стојадиновић, проф. др Александар Пачевски
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Геологија: Упознавање студената са основним карактеристикама геолошке динамике и историје Земље. Посебно је поента дата на ендодинамичке процесе, а посебно на егзодинамичке процесе. Минералогија: Циљ курса је упознавање студената са основним одликама најрасрострањених рудних и петрогених минерала, као и њихово практично препознавање на основу физчких особина.
Исход предмета:
Садржај предмета:
Теоријска настава , Практична настава: Садржај курса подељен је у две основне целине -области: област геологије и област минералогије. Геологија: Материја је изложена логичним редом од настанка планете Земље и њеног затвореног динамичког система, преко вулканских, сеизмолошких и других манифестација ендогене динамике Земље, затим егзодинамичких збивања на самој површини Земље, под утицајем различитих фактора, преко настајања нових облика и распадања старих, као непрекидне динамике Земље у јединству и борби супротности унутрашњих и спољашњих сила. На крају је посебно протумачена историја планете нарочито у фанерозоику (палеозоик, мезозоик и кенозоик), односно кратка геолошка историја Србије по периодама. Област минералогије обухвата три блока. Први се односи на опште поделе и дефиниције у минералогији. Начин појављивања , постанак и физичке особине минерала. Други је посвећен класификацији минерала и основним карактеристикама важнијих минерала из групе несиликата. Трећи блок посвећен је важнијим петрогеним минералима из групе силиката.
Литература:
  1. 1. Пешић Л., 2002: Општа геологија (ендодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-204, Београд.
  2. 2. Пешић Л., 2002: Општа геологија (егзодинамика), Универзитет у Београду, РГФ, 1-180, Београд.
  3. 3. Јањић, Ристић, 1995: Минералогија. Научна књига, Београд.
  4. 4. Бабич, 2003: Минералогија. РГФ, Београд.
  5. 5. Nesse D.W., Introduction to mineralogy, Oxford University Press, 2000.
Метода извођења наставе:
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 1 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
2x15

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
10
3 x 5
5
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти