ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Поузданост система површинске експлоатације

Студијски програм:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Назив предмета: Поузданост система површинске експлоатације
Предавачи:
проф. др Милош Танасијевић
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Упознавање студената са принципима теорије поузданости и њена примена на континуалним и дисконтинуалним системима површинске експлоатације
Исход предмета:
Овладавање стручним знањима о примени теорије поузданости у систему површинске експлоатације.
Садржај предмета:

Теоријска настава, Практична настав
1. Основни принципи примене теорије поузданости рада површинских копова; 2. Математичка интерпретација карактеристика поузданости рада површинских копова са континуалним системима ; 3. Обрада статистике случајних процеса и статистичка оцена и провера хипотезе за ланце Маркова; 4. Поузданост рада површинских копова са континуалним системима; 5. Обнављање система на површинским коповима; 6. Поузданост рада површинских копова са обновљивим континуалним системима; 7. Поузданост рада површинских копова са континуалним системима са временском резервом; 8. Прорачун капацитета континуланих система на основу параметара поузданости; 9. Поузданост рада површинских копова са елементима дисконтинуалних система; 10. Поузданост рада површинских копова са дисконтинуалним системима са временском резервом; 11. Капацитет дисконтинуалних система на површинском копу на основу параметара поузданости; 12. Моделирање површинских копова са дисконтинуалним системима на основу случајних процеса; 13. Моделирање површинских копова са дисконтинуалним системима на основу теорије редова чекања; 14. Оптимизација капацитативних ефеката и поузданости површинских копова са дисконтинуалним системима и њиховим елементима; 15. Поузданост рада са аспекта радне средине; 16. Поузданост рада са аспекта екологије
Литература:
 1. Павловић В., 1986: Поузданост континуалних система у површинској експлоатацији, РГФ, Бгд.
 2. Павловић В., 1989: Поузданост дисконтинуалних система у површинској експлоатацији, РГФ, Бгд.
 3. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 4. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 5. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 6. Павловић В., 1992: Технологија површинског откопавања, РГФ, Београд
 7. Павловић В., 1998: Системи површинске експлоатације, РГФ, Београд
 8. Поповић Н., 1984: Научне основе пројектовања површинских копова, Ослобођење, Сарајево
 9. Лазић А., 1998: Пројектовње површинских копова са моделирањем система експлоатације, РГФ,
 10. Лазић А., Клачар Р., Бошковић С. 2004: Селективно откопавање угља на површинским коповима
 11. Павловић В., 2000: Рекултивација површинских копова и одлагалишта, РГФ, Београд
 12. Колоња Б., 2000: Дисконтинуални транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 13. Колоња Б., 2002: Железнички транспорт, РГФ, Београд
 14. Боровић Р., 1995: Камионски транспорт на површинским коповима, РГФ, Београд
 15. Боровић Р., 1997: Транспорт тракастим транспортерима, РГФ, Београд
 16. Боровић Р., 2003: Циклични и комбиновани транспорт на површинским коповима, Веларта, Бгд.
Метода извођења наставе:
Комјутерске презентације наставних јединица предавања, и аналитичка обрада практичних задатака са технолошким шемама рада на вежбама.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
40

Предиспитне обавезе Поена
10
10
20
20
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти