Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Моделирање утицаја експлоатације на животну средину

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите животне средине (IX семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (IX семестар -DAS)
Инжењерство нафте и гаса (IX семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (IX семестар -DAS)
Назив предмета: Моделирање утицаја експлоатације на животну средину
Предавачи:
Статус предмета: Изборни
ЕСПБ бодови: 6
Услов: -
Циљ предмета:
Стицање практичних и теоријских знања у области моделирања утицаја експлоатације лежишта минералних сировина на животну средину.
Исход предмета:
Познавање законске регулативе у вези са проценом утицаја на животну средину. Познавање метода процене утицаја. Оспособљеност за моделирање и предикцију квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, утицаја нивоа буке и вибрација). Обученост за процену ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Оспособљеност за израду студија процене утицаја индустријских објеката на животну средину.
Садржај предмета:
Теоријска настава :
Законска регулатива процене утицаја. Методе и модели процене утицаја на животну средину. Приступи у предикцији утицаја: Методе предикције. Модели и моделирање. Предикција квантитативних промена животне средине (ваздуха, воде, земљишта, еколошких ресурса, ниво буке и вибрација). Ризици у процени утицаја на животну средину: Процена ризика (идентификација опасности, процена опасности, сценарио експозиције, карактеризација ризика, управљање ризиком). Процена ризика по здравље становништва (експозиција и доза). Програм праћења утицаја на животну средину у функцији предикције утицаја и процене ризика.
Практична настава:Вежбе : Законска регулатива (правилници и стандарди) у вези са проценом утицаја на животну средину. Методе, модели и моделирање утицаја на животну средину. Процена ризика. Процена ризика по здравље становништва. Припрема студије процене утицаја на животну средину.
Литература:
  1. Ed. Barry Sadler B., McCabe M., United Nations Environment Programme UNEP (2002) Environmental Impact Assessment Training Resource Manual, ISBN 92-807-2230-1.
  2. Lohani, B., J.W. Evans, H. Ludwig, R.R. Everitt, Richard A. Carpenter, and S.L. Tu. 1997. Environmental Impact Assessment for Developing Countries in Asia. Volume 1 – Overview.
  3. Лилић Н., Цвјетић А. (2005) Бука и вибрације у рударству, Рударско-геолошки факултет, Београд, ИСБН 86-7352-105-X.
  4. U.S. EPA Regulatory Models (1998) AERMOD i ISC3.
Метода извођења наставе:
Комбиновано еx-катедра уз мултимедијалну презентацију и интерактивно извођење наставе са информатичком подршком.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
2 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
10
10
2x15
20
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти