ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Основе физике

Студијски програм:
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду (I семестар -OAS)
Инжењерство нафте и гаса (I семестар -OAS)
Рударско инжењерство (I семестар -OAS)
Назив предмета: Основе физике
Предавачи:
проф. др Весна Дамњановић, мастер Драгутин Јовковић
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 7
Услов: нема
Циљ предмета:
Упознавање студента са законима класичне физике, величинама, мерним системима и јединицама.
Исход предмета:
Овладавање методама физике у истраживању природних феномена и решавању технолошких проблема.
Садржај предмета:
Садржај предмета Теоријска настава: Предавања из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма. Практична настава: Експерименталне везжбе из механике крутих тела, механике флуида, калорике и електромагнетизма.
Литература:
Литература
  1. Halliday, D., Resnick R. and Walker, J., Fundamental of Physics, John Wiley & Sons, Inc. Nenj York, 1997.
  2. Георгијевић В. и др. (група од 19 аутора), Предавања из физике, Технички факултети Универзитета у Београду, Београд, 2005.
  3. Ландау, Л. Д., Ахиезер, А. И., и Лифшиц, Е. М., Курс Общеy физики, Наука, Москва, 1969.
Метода извођења наставе:
Предавање са употребом табле и директним извођењем формула.
Вежбе у лабораторији са по два студента на апаратури.
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
3 2 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена

Предиспитне обавезе Поена
10
min 15
Додатни услови оцењивања:

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти