Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Завршни рад

Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS)
Економска геологија (VI семестар -OAS)
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)
Геотехника (VIII семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)
Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS)
Гасна техника (VIII семестар -OAS)
Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)
Механизација у рударству (X семестар -DAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Подземна градња (VIII семестар -OAS)
Подземна градња (X семестар -DAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)
Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)
Рачунарство и системско инжењерство у рударству (X семестар -DAS)
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)
Рударска мерења (X семестар -DAS)
Хидрогеологија (X семестар -DAS)
Назив предмета: Завршни рад
Предавачи:
Статус предмета: Обавезан
ЕСПБ бодови: 8
Услов: Положени сви испити предвићени програмом дипломских академских студија
Циљ предмета:

Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на диппломских академских студијама
Активно коришћење стеченог знања
Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму
Исход предмета:

Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на дипломским академским студијама
Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма
Садржај предмета:

Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.
Литература:
Метода извођења наставе:

Менторски рад
Лабораторијска истраживања
Теренска, експлоатациона истраживања
Самостална израда завршног рада
Презентација завршног рада
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 8 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
70
Додатни услови оцењивања:
Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти