Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Предмет
Обавештења
Резултати
Материјали

Завршни рад

Предавачи:
Студијски програм:
Геологија и палеонтологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Економска геологија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Минералогија и кристалографија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Петрологија и геохемија (VI семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 6    Статус: Обавезан
Геотехника(VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Обавезан
Инжењерство заштите животне средине (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Инжењерство заштите животне средине (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Инжењерство заштите на раду (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Гасна техника (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Експлоатација течних и гасовитих лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Механизација у рударству (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Механизација у рударству (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Површинска експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Подземна градња (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Подземна градња (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Подземна експлоатација лежишта минералних сировина (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Припрема минералних сировина (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Припрема минералних сировина (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Рачунарство и системско инжењерство у рударству (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Рударска мерења (VIII семестар -OAS)    ЕСПБ бодови: 8    Статус: Обавезан
Рударска мерења (X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 12    Статус:
Хидрогеологија(X семестар -DAS)    ЕСПБ бодови: 10    Статус: Обавезан
Услов: Положени сви испити предвићени програмом дипломских академских студија
Циљ предмета:

Припрема студената за самосталан инжењерски рад у складу са нивоом образовања на диппломских академских студијама
Активно коришћење стеченог знања
Самостална израда и презентација завршног рада са сублимацијом стечених знања на студијском програму
Исход предмета:

Завршни рад у којем је систематски изложена обрада инжењерског задатка у складу са нивоом образовања на дипломским академским студијама
Практична примена стечених знања са студијског програма, којима се студент оспособљава за самостално решавање инжењерских задатака у обиму студијског програма
Садржај предмета:

Завршни рад представља истраживачки рад студента у коме се он упознаје и са методологијом истраживања у научној и стручној области актуелног студијског програма.

Завршни рад мора да задовољи предвићену форму коју чини: увод (дефинисање циља задатка и очекиваних резултата); теоријски део (приказ најзначајних теоријских основа, које представљају базу за одређена истраживања); експериментални, практични део (конкретна обрада датог инжињерског проблема), резултати и дискусија (приказ добијених резултата у одгварајућој техничкој форми, са потребним коментарима и закључцима датим у циљу решавања актуелног проблема), и преглед литературе.

По завршетку рада, студент предаје рад након чега следи јавна одбрана. Овим се студент квалификује за самостално излагање и одбрану стечених инжењерских знања и искустава.
Литература:
Метода извођења наставе:

Менторски рад
Лабораторијска истраживања
Теренска, експлоатациона истраживања
Самостална израда завршног рада
Презентација завршног рада
Фонд:
Предавања Вежбе Други облици наставе Студијски истраживачки рад
0 8 0 0
Оцена знања:
Завршни испит Поена
30

Предиспитне обавезе Поена
70
Додатни услови оцењивања: