Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Руководство
Катедре
Службе факултета
Савет факултета
Студентске организације
Посебне јединице
Историја руководства

Библиотеке

 Правилник о раду библиотеке     Библиотечки сервис     Издавачка делатност

Почетком педесетих година прошлог века одштампана је прва заједничка књига - "Зборник радова" Геолошког и Рударског факултета Техничке велике школе.

Са обједињавањем две блиске струке и науке у јединствен Факултет, традиција заједништва наставља се и кроз континуирану професионалну сарадњу њихових библиотека.

Библиотеку Рударско-геолошког факултета чине библиотека Рударског одсека и пет одељења библиотеке Геолошког одсека.

У седишту Факултета – Ђушина 7, смештена је Централна библиотека која обједињује и стара се о фондовима библиотеке Рударског одсека, Департмана за хидрогеологију, Департмана за економску геологију и заједничком фонду Департмана за геофизику и Департмана за геотехнику.

Одељење библиотеке Департмана за геологију и Департмана за палеонтологију налази се у Каменичкој 6. Jедна је од најстаријих геолошких библиотека на Балкану. Основана је 1880. године преузимањем књижног фонда из кабинета Јосифа Панчића, тадашње Велике школе. Располаже са преко 100 000 библиотечких јединица, од којих су неке јединствени сачувани примерци у Европи.

Oдељење библиотеке Департмана за минералогију и кристалографију и Департмана за петрологију и геохемију на Студентском тргу 16.

Са импозантним књижним фондом по обиму и структури који броји преко 94000 књига, 1700 наслова стручних часописа, 2500 сепарата, докторских и магистарских радова, Библиотека као јединствена целина, представља развијен библиотечко-информациони сервис који пружа велики број разноврсних корисничких услуга из домена основне библиотечке и информационе делатности.

Сарадњом између Рачунарског центра Рударског одсека и Централне библиотеке формиране су две базе података. Једна се односи на магистарске и докторске радове, а друга на библиографски обрађене чланке из часописа "Зборник радова" РГФ-а. Базе података се налазе на сајту Факултета и доступне су корисницима библиотеке.

Један од сегмената информационе делатности Централна библиотека реализује кроз организовање годишњих промоција издања РГФ-а.


Запослени:

Централна библиотека

Ивковић Милена, Стручни сарадник за библиотекарство и информациону делатност
  телефон: 3219-214
  е-пошта: centralna.biblioteka@rgf.bg.ac.rs, milena.ivkovic@rgf.bg.ac.rs

Рујевић Биљана, Библиотекар
  телефон: 3219-214
  е-пошта: biljana.rujevic@rgf.bg.ac.rs

Милић Милица, Библиотекар
  телефон: 3219-214

Одељење библиотеке Департмана за геологију и Департмана за палеонтологију

Букавац Марина, Библиотекар
  телефон: 2632-166, лок. 107
  е-пошта: geopaleo@rgf.bg.ac.rs

Oдељење библиотеке Департмана за минералогију и кристалографију и Департмана за петрологију и геохемију

Дутина Татјана, Стручни сарадник за библиотекарство и информациону делатност
  телефон: 3336-711
  е-пошта: biblioteka@rgf.bg.ac.rs,tatjana.dutina@rgf.bg.ac.rs

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени

Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти