Пројекти

 • 2019
 • 2018
 • 2017
 • 2016
 • 2015
 • 2014
 • 2013
 • 2012
 • 2011
 • 2010
 • 2009
 • 2008
 • 2007
 • 2006
 • 2005
 • 2004
 • 2003
 • 2002
 • 2001
 • 2000
 • Остало

2017


Пројекат ургентног одржавања и отклањања оштећења пута, државни пут ИИА реда бр. 152, Топола 1 –Бућин гроб: км 0+000 – км 27+280; КЊИГА 3.4 – Извештај о резултатима геотехничких истраживања терена за потребе санације клизишта и инжењерскогеолошког картирања терена у зони пута - У сарадњи са ТПА Београд.

Идејни пројекат и студија изводљивости са Проценом утицаја на животну средину за изградњу аутопута Е-80 у Србији (СЕЕТО рута 7): од Косова (административни прелаз Мердаре) до Ниша преко обилазнице Прокупља, деоница Ниш-Плочник; ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ: Свеске
Е21: Елаборат о геотехничким условима изградње трасе аутопута.
Е22: Елаборат о геотехничким условима изградње објеката – мостови и надвожњаци.
Е23: Елаборат о геотехничким условима изградње тунела.
- У сарадњи са ТПА Београд
European Western Balkans Joint Fund (EWBJF, Western Balkans Investment Framework (WBIF), Infrastructure Projects Facility, Technical Assistance 4 (IPF 4), Infrastructures: Energy, Environment, Transport and Social, TA 2012054 R0 WBF.

2015


Геотехничких истраживања терена за потребе фундирања зида палате „Тврђава Голубачки град“.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње новог моста преко Каменичке реке у Великој Камници - У сарадњи са ТПА Београд.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње објеката трансфер станице са рециклажним двориштем у склопу депоније комуналног отпада у Кањижи.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње објеката трансфер станице са рециклажним двориштем у склопу депоније комуналног отпада у Сенти.

Геотехничка истраживања терена за потребе санације клизишта: „Бистрица 1“, „Бистрица 2“ и „Бистрица 3“ на државном путу ИБ-27, деоница Лазаревац 4 – Аранђеловац 1 - У сарадњи са ТПА Београд.

Геотехнички услови извођења засека 2, 3 и 4 на аутопуту Е-75: Београд - Ниш - граница са БЈР Македонијом, деоница: Горње Поље - Царичина Долина, поддеоница Грделица - Тунел „Предејане“ - у сарадњи са Саобраћајни Институт ЦИП, Београд.

2008


Геотехничка истраживања терена за потребе изградње трговинског центра „Туш-Меркур“ у Крагујевцу.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње стамбено-пословног објекта у блоку 63 на Новом Београду (угао ул. Јурија Гагарина и Гандијеве).

Геотехнички део синтезне урбанистичке студије трансформације локације фирме „БВК“ на локацији између Вишњичке улице и комплекса „Лука Београд“.

Геотехнички истражни радови на локацији „Бродоградилиште Београд“ – Нови Београд.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње вишенаменске спортске хале у Панчеву – насеље „Багремар“.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње производно-административног објекта за производњу биоцида „DUOCHEM“ у Новој Пазови.

Report on results of geotechnical research of the terrain at the location of marl crusher – cement factory “HOLCIM” Нови Поповац - project number: Y101-I108 marl facility.

Геотехничка истраживањима терена за потребе реконструкције будуће зграде РТВ Панчево, угао ул. Мученика и Н. Ђурковића са предлогом измене фундирања објекта.

Геотехничка истраживања терена за потребе санације бензинске станице „МОЛ“ у ул. Браће Јерковић у Београду.

2007


Геотехничка истраживања терена за потребе изградње тржног центра „МЕРКУР“ на Карабурми – простор између улица Маријане Грегоран и Миријевског булевара.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње „специјалне неуропсихијатријске болнице“ у Ковину.

Главни пројекат санације косине „Бродарево“, на магистралном путу М-21, Деоница: Пријепоље - Бродарево, са геотехничким елаборатом.

Главни пројекат санације косина: „Бистрица 1“, „Бистрица 2“ и „Бистрица 3“ на регионалном путу Р-115, Деоница: Бистрица - Прибој, са геотехничким елаборатом.

Геотехничке карактеристике терена на локацији складишног простора предузећа „Viteh Hermes“ у Старој Пазови.

Геотехнички услови ојачања подлоге за потребе изградње бине за концерт групе „Rolling Stons“ на Јазу - Црна Гора.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње уличне и фекалне канализације насеља Јабука код Панчева.

Геотехничка истраживања терена за потребе санације отворених базена ЈП СРПЦ “Милан Гале Мушкатировић” – 25 Мај у Београду.

Лабораторијска геомеханичка испитивања узорака тла са површинског копа “Трешња” фабрике цемента у Поповцу за потребе изградње система за пречишћавање отпадних вода и уградњу глиненог водонепропусног екрана.

Геотехнички услови изградње стамбено-пословног објекта у ул. Проте Матеје бр. 19 у Београду.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње термоелектране “НОВИ САД – 2” у Новом Саду.

Геотехнички услови фундирања стамбено-пословног објекта спратности П0+Пр+4с у ул. Хероја Дражевића бб у Горњем Милановцу.

Геотехничка студија трансформације локације фирме “Минел котлоградња” на локацији између улица: Уралске, Вишњичке и Дилјске у Београду.

2005


Геотехничка истраживања терена за потребе инвестиционо – техничке документације регионалне депоније отпада у Пироту на локацији “Мунтина падина”.

Геотехничка истраживања терена за потребе израде плана детаљне регулације “Карађорђева” у Младеновцу.

Геотехничка истраживања терена за потребе израде плана детаљне регулације и дефинисања услова изградње пратећих објеката за “Кванташку пијацу” у Сенаји - Младеновац.

Геотехничка истраживања за потребе израде пројекта санације депоније комуналног отпада у Власотинцу – у сарадњи са Техноинг Београд.

Геотехничке карактеристике нестабилног терена у кругу хотелског комплекса “Ривијера” у Њивицама - Херцег Нови – у сарадњи са Геотехником, Никшић.

Геотехничка истраживања терена за потребе реконструкције и доградње постојећег објекта у склопу тржног центра “М&Б Родић” на Новом Београду у ул. Милутина Миланковића – блок 64.

Геотехничка истраживања терена за потребе реконструкције и доградње будућег објекта пољопривредне школе “Шуматовац” у Алексинцу.

Геотехничка истраживања терена за потребе изградње стамбено-пословног објекта на углу Ђердапске улице и улице Господара Вучића у Београду.

Геотехничке карактеристике терена за потребе изградње граничног прелаза са Хрватском “Дебели Брег” код Херцег Новог – у сарадњи са Геотехником, Никшић.