Лабораторија за механику тла

Рударско-геолошки факултет, ДЕПАРТМАН ЗА ГЕОТЕХНИКУ

Лабораторија поседује опрему за испитивања физичко-механичких карактеристика тла у складу са SRPS и SRPS CEN ISO / TS стандардима.

Геотехничко истраживање и испитивање — Лабораторијско испитивање тла.

  • гранулометријски састав (SRPS U.B1. 018. 1980; SRPS CEN ISO/TS 17892-4)
  • природна влажност (SRPS U.B1. 012. 1992; SRPS CEN ISO/TS 17892-1)
  • запреминске тежине природног и сувог тла (SRPS U.B1. 013. 1992; SRPS CEN ISO/TS 17892-2)
  • запреминска тежина чврстих честица (SRPS U.B1. 014. 1988; SRPS CEN ISO/TS 17892-3)
  • границе конзистенције (SRPS U.B1. 020. 1980; SRPS CEN ISO/TS 17892-12; SRPS CEN ISO/TS 17892-6)
  • однос влажности и суве запреминске масе – Прокторов опит (SRPS U.B1. 038. 1969; SRPS EN 13286-2)
  • Калифорнијски индекс носивости - CBR опит (SRPS U.B1. 042. 1969; SRPS EN 13286-47)
  • једноаксијална чврстоћа (SRPS U.B1. 030. 1968, SRPS CEN ISO/TS 17892-7)
  • чврстоћа тла у апарату за директно смицање (SRPS U.B1. 028. 1996; SRPS CEN ISO/TS 17892-10)
  • деформабилност и параметри консолидације у едометарском апарату (SRPS U.B1. 032. 1969; SRPS CEN ISO/TS 17892-5)

Обрада резултата теренских испитивања и геотехничка нумеричка моделирања.

Проф. др Ласло Чаки и Проф. др Драгослав Ракић су дугогодишњи чланови Акредитационог тела Србије - АТС као и чланови комисије U 182 Геотехника, која је формирана од стране Института за стандардизацију Републике Србије.