Српско друштво за механику тла и геотехничко инжењерство


Српско друштво за механику тла и геотехничко инжењерство

Одржано је осмо научно-стручно међународно саветовање, у организацији “Савеза грађевинских инжењера Србије” у сарадњи са “Српским друштвом за механику тла и геотехничко инжењерство“ и „Институтом ИМС из Београда.” Саветовање је одржано од 13-15 новембра у хотелу Соларис - Врњачк Бања. Након свечаног отварања и доделе признања поводом 150 година Савеза инжењера и техничара Србије, саопштени су радови по позиву који су изложили инострани експерти из области геотехнике и сеизмологије из Турске, Хрватске, Словеније, Македоније и Србије и педесет три реферата учесника скупа из Србије, али и земаља у окружењу: Грчке, Македоније, Бугарске, Црне Горе, Хрватске и Босне и Херцеговине. Српском друштву за Механику тла и геотехничко инжењерство, додељено је признање од стране Португалског друштва, које је преузеоло организацију XVIII ECSMGE-2023.


Удружују се регионална геотехничка друштва  VIII научно- стручно саветовање