Аутопут Е-80, Ниш-Приштина

Završena geotehnička dokumentacija za nivo Idejnog projekta autoputa E-80, Niš-Priština; Deonica Niš-Pločnik 
Prilog  Prilog  Prilog  Prilog