Ivan Obradović

Ivan Obradović

Katedra za primenjenu matematiku
Kabinet 215
Rudarsko-geološki fakultet
Univerzitet u Beogradu
Đušina 7
RS-11000 Beograd
Tel: +381 11 3219259
Fax: +381 11 3235539
Email: ivan.obradovic at rgf_bg_ac_rs

Nastava

Osnovne studije

Master studije

  • Baze podataka (sa prof. Rankom Stanković, IX semestar, Rudarski odsek)

Doktorske studije

Istraživanja

  • Računarska lingvistika
  • Veštačka inteligencija
  • Informacioni sistemi

Curriculum vitae

Objavljeni radovi

Poslednja izmena: jun 2015