Srpski jezik

Broj projekta

204374Naziv projekta

RESTCA -Program osnaživanja naučno-tehnoloških kapaciteta dvaju naučnih centara za ispitivanje čvrstih zagađivača prirodnog i industrijskog porekla u Srbiji i Sloveniji

 

Zvanični akronim projekta

RESTCA-TERCE-NIPMSS

 

Naziv programa

FP7-REGPOT-2007-3

 

Koordinator

Vladica Cvetković

 

Kontrolor projekta

Salvatore La Rosa

 

 

counter