AKTUELNOSTI

Članovi Centra za energetiku su tokom 2018. godine uzeli ucešce u realizaciji projekta "SHAPE ENERGY Social Sciences and Humanities for Advancing Policy in European Energy"  (https://shapeenergy.eu/). Ovaj projekat se realizuje u okviru Horizon 2020 programa EU i ima za cilj primenu društveno-humanistickih nauka u energetici.

Publikacije nastale u okviru SHAPE ENERGY projekta
- alati za kreiranje energetske politike

Energetska politika ne može da ispuni zacrtane cilljeve iz svoje agende ako značajna znanja koja proizilaze iz istraživanja u oblasti društvenih i humanističkih nauka nisu uklljučena u procese donošenja odluka. Građani bi trebalo da budu u središtu svih politika, pa i kada je reč o energetskoj tranziciji. U proces kreiranja politike bi trebalo da se uključi i razumevanje o tome kako su društvo i tehnologija međusobno povezani.
Društveno-humanističke nauke bave se različitim aspektima energetske tranzicije. To uključuje norme, vrednosti, percepcije i verovanja svih aktera tranzicije, od kreatora politike do potrošača, kao i uvid u to kako organizacije deluju i kako se propisi stvaraju, donose i primenjuju.
U okviru platforme SHAPE ENERGY, finansirane iz programa EU Horizon 2020, napravljen je značajan  broj publikacija koje mogu da doprinesu razvoju specifičnih znanja potrebnih za razumevanje, korišćenje i primenu društveno-humanističkih nauka u oblasti energetike. Ključni resursi za aktiviste u oblasti energetske politike dostupni su u nastavku:

1. SHAPE ENERGY radionice u gradovima
Gradovi i regioni su ključni za energetsku tranziciju. Sedamnaest radionica u različitim evropskim gradovima (novembar 2017. - jun 2018.) pokazale su kako je moguće uključiti daleko veću zajednicu i identifikovati potencijalne prepreke i potrebe lokalnih aktera u pogledu energetskih pitanja. Svaka radionica okupila je predstavnike lokalnih vlasti uključenih u energetske politike, kao i preduzeća i lokalne interesne grupe.
Radionica u Beogradu okupila je veliki broj stručnjaka iz lokalnih samouprava, komunalnih preduzeća, udruženja građana, istraživača i pojedinaca koji su podelili svoje vizije budućeg razvoja sistema daljinskog grejanja u Republici Srbiji. Očekuje se da će razmatranja sa radionice doprineti razvoju ovih sistema u smislu naplate energije na osnovu izmerene potrošnje i većeg korišćenja obnovljivih izvora energije.

LINKOVI
2. Pripovedanje - alat za upravljanje interdisciplinarnim procesima sa više zainteresovanih strana
Prethodno pomenute, radionice sa više zainteresovanih strana moderirane su pomoću inovativnih metoda pripovedanja. Pripovedanje može pomoći kreatorima politike da uključe socijalna pitanja i uticaje u koherentne narative, predvide ishode implementacije i izvuku najviše iz primene različitih političkih instrumenata, kampanja i izgradnje finansijskih kapaciteta - kao i da informišu i komuniciraju sa javnošću o energetskoj politici na efikasan način.
Pripovedanje (metod utemeljen u društvenim naukama) je način da se ljudska dimenzija uključi u energetsku tranziciju, koja nije samo tehnički ili politički problem. Pošto politika u oblasti energetike različito utiče na različite interesne grupe, pripovedanje može pomoći u razumevanju različitih aspekata i stanovišta  i pruža mogućnost za pravičnije i sveobuhvatnije političke instrumente.
U okviru SHAPE ENERGY projekta napravljeno je uputstvo za primenu metode pripovedanja koje može da posluži svima zainteresovanim da koriste ovu metodu:
3. SHAPE ENERGY Call for Evidence (Poziv za prikuplljanje dokaza)
Pokrenut na početku SHAPE ENERGY projekta, ovaj poziv za prikupljanje dokaza prikupio je preko 200 odgovora na pitanje kako društveno-humanističke nauke  doprinose kreiranju i vođenju politike u oblasti energetike i definisanju prioriteta za budući rad. Navedenih dvanaest  "glavnih razmišljanja", zasnovanih na rezultatima istraživanja, delimično naglašavaju trenutne razlike između kreiranja i implementacije energetske politike i najnovijih istraživanja u oblasti društveno-humanističkih nauka.