Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Хидрогеологија - основне академске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Хидрогеологија је наука која проучава један од најдрагоценијих природних ресурса на Земљи-подземне воде, са свим аспектима њиховог формирања и постојања, у коегзистенцији са окружујућим геолошким, хидрометеоролошким и другим факторима. Сврха изучавања ресурса подземних вода је оцена њихових резерви, квалитета и услова заштите од загађења и прекомерне експлоатације, а потом и оцена могућности њиховог коришћења: у водоснабдевању, у наводњавању, као флашираних вода, у бањском лечењу и туризму (минералне воде), за топлификацију (термалне воде) и др. Подземне воде као сметња и лимит за обављање одређених људских активности, такође су предмет изучавања хидрогеологије: плављење рудника, пољопривредног земљишта, тунела, саобраћајница, депонија, урбаних зона и др.
Студије: основне академске (4 године), дипломске академске (1 година), и докторске студије (3 године).
Места запослења: Широк спектар примене хидрогеолошких знања омогућава и бројне могућности запослења: у домаћим и страним (хидро)геолошким предузећима, у водопривредним институцијама, комуналним предузећима, организацијама и предузећима која се баве заштитом животне средине, алтернативним енергентима или просторним планирањем, у бањама, у производњи флашираних вода, у грађевинској и пољопривредној делатности и др.


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа геологија 3 +2 6 Oбавезан
Хемија 3 +3 7 Oбавезан
Енглески језик 1 1 +1 2 Oбавезан
Физика 1 3 +3 7 Oбавезан
Математика 1 3 +3 6 Oбавезан
Математика 2 3 +3 6 Oбавезан
Минералогија 2 +2 5 Oбавезан
Енглески језик 2 2 +2 4 Oбавезан
Хидрохемија 1 3 +3 6 Oбавезан
Општа хидрологија 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +0
Теренска настава из Опште геологије 1 +1 2 Oбавезан
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Историја геологије 2 +0 2 Изборни  
Рачунарство у хидрогеологији 2 +0 2 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Петрологија 3 +2 6 Oбавезан
Хидрогеологија 3 +2 6 Oбавезан
Хидрохемија 2 3 +2 6 Oбавезан
Историјска геологија Б 4 +2 6 Oбавезан
Истражно бушење у хидрогеологији 3 +2 6 Oбавезан
Геоморфологија 2 +2 5 Oбавезан
Хидраулика подземних вода 3 +3 7 Oбавезан
Израда бунара 3 +2 6 Oбавезан
Методе хидрогеолошких истраживања 3 +3 7 Oбавезан
Теренска настава из групе предмета (ГХГ23) 0 +3 5 Oбавезан
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Структурна геологија 2 +3 6 Oбавезан
Даљинска детекција 2 +2 5 Oбавезан
Хидраулика бунара 3 +3 8 Oбавезан
Основи геофизике Б 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Хидрогеолошко картирање 3 +3 7 Oбавезан
Основи хидрогеоекологије 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из Хидрогеолошког картиања 1 +5 6 Oбавезан
Теренска настава из групе предмета (ГХГ28) 0 +1 1 Oбавезан
Изборни блок2 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Минералне воде 2 +2 5 Изборни
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Основи геофизичког каротажа 2 +2 5 Изборни
Геологија Србије 2 +2 5 Изборни
Инжењерска геологија 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермологија 2 +2 5 Изборни
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни
           
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделирање подземних вода 1 3 +3 8 Oбавезан
Пројектовање у хидрогеологији 3 +3 7 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока2 2 +2
Предмет изборног блока6 2 +2
ГИС - апликације у хидрогеологији 2 +2 5 Oбавезан
Стручна пракса 0 +3 3 Oбавезан
Предмет изборног блока4 2 +2
Предмет изборног блока4 2 +2
Теренска настава из групе предмета (ГХГ57) 2 +2 4 Oбавезан
Завршни испит 0 +0 8 Oбавезан
Изборни блок2 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хидрогеохемија 2 +2 5 Изборни
Хидрогеологија лежишта минералних сировина 2 +2 5 Изборни
Минералне воде 2 +2 5 Изборни
Водоснабдевање подземним водама 2 +2 5 Изборни
Изборни блок4 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геотермологија 2 +2 5 Изборни
Изворишта и захвати подземних вода 2 +2 5 Изборни
Регионална хидрогеологија 2 +2 5 Изборни
Заштита подземних вода 2 +2 5 Изборни
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Седиментологија Б 2 +2 5 Изборни
Геологија квартара 2 +2 5 Изборни