Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Геологија
Хидрогеологија
Геофизика

Хидрогеологија - докторске студије

Web: http://www.rgf.bg.ac.rs/dhg/

Студијски програм је конципиран на комбинацији обавезних и изборних курсева којима се студенти докторских студија уводе у хидрогеолошку «проблематику» сходно својим афинитетима и жељама за даље усавршавање након завршених дипломских академских студија. Настава се остварује у сарадњи са другим акредитованим студијским програмима Рударско-геолошког факултета. Посебан акценат стављен је на самостални научно-истраживачки рад из домена интересовања кандидата, почев од прве године студија. Предвиђене активности на првој години обухватају израду семинара, самосталног рада за публиковање и истраживачког пројекта са студијом оправданости по предложеној теми конкретне докторске дисертације. Оваква комбинација класичних предмета и самосталног истраживачког рада наставља се и интензивира током друге године студија, да би у последњој години студија студент био искључиво оријентисан на активности завршне обраде података и израде саме докторске дисертације, на бази сопственог истраживачког рада спроведеног у претходне две године и завршне године докторских студија. Свршени студент докторских студија хидрогеологије добија звање доктор наука – геолошко инжењерство, при чему су у додатку дипломе дефинисане одлике изборног афинитета кандидата (хидрогеологија).
Образовање кадрова, који су способни за вођење научних истраживања високог квалитета и степена оригиналности у домену хидрогеологије, представља јасан циљ да се допринесе општем напредовању знања и да допринос напретку, не само хидрогеологије, већ научне мисли уопште. Студијски програм је усмерен на образовање доктора који ће у својој каријери водити успешна истраживања из многобројних специјалности хидрогеологије и развити смисао за креирање предлога за квалитетну вербалну и писану комуникацију, самосталан приказ научних резултата и успостављање и развијање међународне научне сарадње .


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 1 1 +0 +5 6 Oбавезан
Самостални публиковани рад П1 1 +0 +3 4 Oбавезан
Пројекат докторске дисертације 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока1 4 +0
Практични истраживачки рад р1 0 +0 +7 10 Oбавезан
Претходна студија оправданости 2 +0 +4 10 Oбавезан
Предмет изборног блока2 4 +0 +3
Изборни блок1 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода отворених структура 4 +0 10 Изборни
Специјална поглавља из хидрогеолошких истраживања и менаџмента подземних вода басена и дубоких структура 4 +0 10 Изборни
Изборни блок2 I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Општа стратиграфија - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Магматски комплекси и формације – одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Системи карбонатне седиментације 4 +0 +3 10 Изборни
Методе истраживања чврстих минералних ресурса- одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Реконструкција палеосредина - одабрана поглавља 4 +0 +3 10 Изборни
Магматска петрогенеза 4 +0 +3 10 Изборни
Моделовање басена у истраживању нафте и гаса 4 +0 +3 10 Изборни
Палеонтологија и палеоекологија мезозоика Србије 4 +0 +3 10 Изборни
Геохемија предела 4 +0 +3 10 Изборни
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Семинар 2 1 +0 +3 3 Oбавезан
Практични истраживачки рад р2 0 +0 +3 3 Oбавезан
Истраживачка студија 1 +0 +4 4 Oбавезан
Предмет изборног блока3 6 +0 +2
Специјална поглавља из хидрогеологије животне средине 3 +0 10 Oбавезан
Рад са СЦИ листе (хг) 5 +0 +12 20 Oбавезан
Изборни блок3 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења маломинерализованих вода 6 +0 +2 20 Изборни
Специјална поглавља из захвата и одрживог коришћења минералних вода и геотермалне енергије 6 +0 +2 20 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Научно истраживачки рад (ХГ) 0 +0 +20 5 Oбавезан
Израда докторске дисертације 0 +0 50 Oбавезан