Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Геологија - мастер студије

Дипломске студије геологије представљају једини курикулум у академској мрежи Србије, којим се нуди образовање у пољу природно-математичких наука, за област геологије. То је програм који је се директно наслања на претходно остварено општегеолошко образовање које је студентима пренело основна знања о динамици наше планете, пореклу и развоју живота на њој, генези и размештају минерала, стена и различитих природних богатстава, и дало суштинске информације о менаџменту минералним сировинама и мерама заштите од природног и антропогеног геохазарда. На нивоу дипломских студија образују се специјализовани и препознатљиви кадрови који су у могућности да изврше широк спектар сложених послова из домена геолошке карактеризације непознатог терена, картирања геолошки најразличитијих подлога, истраживања и економске оцене минералних ресурса, музеологије и гемологије, заштите земљишта и животне средине уопште, као и из специјалних метода проучавања различитих природних и вештачких материјала. Ови висококвалитетни кадрови биће у могућности да учествују у свим мултидисциплинарним и интердисциплинарним проучавањима и научним и привредним пројектима у којима постоји потреба за знањима и вештинама из области геонаука. Резултати рада ових кадрова доприносе значајним побољшањима у развоју експлоатационих стратегија у индустрији различитих минералних ресурса, у испитивању утицаја и могућности мониторинга и смештаја идустријског отпада, као и у разумевању различитих типова геолошког опасности, као што су земљотреси, поплаве, клизишта, деградације земљишта, односно у могућностима редукције ових ризика.

Модули