Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - основне академске студије

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има све елементе који су за један програм основних академиских студија прописани законом. Овај студијски програм има јасно и недвосмислено формулисане сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања које је утврђено од стране Националног савета за високо образовање: инжењер заштите животне средине и инжењер заштите на раду.
Образовни процес овог студијског програма укључује класична предавања, одговарајуће кабинетске и лабораторијске вежбе и теренску наставу. Поред лабораторија за физику и хемију, студентима су на располагању између осталих и лабораторије за заштиту животне средине, физичку хемију, вентилацију и техничку заштиту, припрему минералних сировина, механику стена, механизацију, електротехнику, сеизмику минирања, испитивање експлозивних материја као и рачунарски центар.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан
Математика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан
Механика I 3 +3 8 Oбавезан
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан
Математика II 3 +3 8 Oбавезан
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан
Хемија 3 +2 6 Oбавезан
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни
Механика флуида 2 +1 4 Изборни
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Одлагање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ззс) 0 +8 4 Oбавезан
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа загађивача радне и животне средине 2 +1 4 Изборни
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине 2 +1 4 Изборни
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Техника бушења и минирања 2 +1 4 Изборни
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија 2 +1 4 Изборни
Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом 2 +1 4 Изборни
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни
Управљање ризицима 2 +1 4 Изборни