ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Истраживање лежишта минералних сировина
Регионална геологија
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - основне академске студије

Студијски програм Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има све елементе који су за један програм основних академиских студија прописани законом. Овај студијски програм има јасно и недвосмислено формулисане сврху, циљеве и исходе учења и усмерен је ка стицању академског звања које је утврђено од стране Националног савета за високо образовање: инжењер заштите животне средине и инжењер заштите на раду.
Образовни процес овог студијског програма укључује класична предавања, одговарајуће кабинетске и лабораторијске вежбе и теренску наставу. Поред лабораторија за физику и хемију, студентима су на располагању између осталих и лабораторије за заштиту животне средине, физичку хемију, вентилацију и техничку заштиту, припрему минералних сировина, механику стена, механизацију, електротехнику, сеизмику минирања, испитивање експлозивних материја као и рачунарски центар.

Модули  


Наставни план и програм
I година          
Назив предмета I семестар II семестар ЕСПБ Статус Професор
Основе физике 3 +2 7 Oбавезан   Дамњановић Весна
  Јовковић Драгутин
Математика I 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Основи геологије и минералогије 3 +1 6 Oбавезан   Стојадиновић Урош
  Пачевски Александар
Друштвене науке I 2 +0 3 Oбавезан   Бељић Чедомир
Инжењерска графика 3 +3 6 Oбавезан   Милутиновић Александар
  Гојковић Зоран
Информатика I 2 +3 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Манић Милош
Механика I 3 +3 8 Oбавезан   Гроздановић Инес
Основи рударства 2 +0 3 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Математика II 3 +3 8 Oбавезан   Ћебић Дејан
  Ристић Маја
Лежишта минералних сировина и основи петрографије 3 +1 5 Oбавезан   Миладиновић Зоран
  Шарић Кристина
           
II година          
Назив предмета III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Механика II 3 +3 8 Oбавезан   Васовић Небојша
Хемија 3 +2 6 Oбавезан   Илић Марија
  Мијатовић Александар
Технологија материјала 3 +2 6 Oбавезан   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Вероватноћа и статистика 2 +2 6 Oбавезан   Станковић Ранка
  Ћебић Дејан
  Ристић Маја
  Манић Милош
Предмет изборног блока1 2 +1
Електротехника у рударству 2 +2 6 Oбавезан   Александровић Снежана
Термодинамика 3 +2 7 Oбавезан   Живковић Марија
  Маџаревић Александар
Машински елементи 3 +3 7 Oбавезан   Танасијевић Милош
  Милетић Филип
Механика стена и тла 3 +2 6 Oбавезан   Гојковић Небојша
  Рупар Вељко
Предмет изборног блока2 2 +1
Изборни блок1 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља физике 2 +1 4 Изборни  
Основи хидрогеологије 2 +1 4 Изборни   Докмановић Петар
Енглески језик I 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
Друштвене науке II 2 +1 4 Изборни   Глушчевић Бранко
Механика флуида 2 +1 4 Изборни   Васовић Небојша
Изборни блок2 III семестар IV семестар ЕСПБ Статус Професор
Одабрана поглавља из хемије 2 +1 4 Изборни  
Информатика II 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
  Ристић Маја
  Манић Милош
Нумеричка анализа 2 +1 4 Изборни   Ћебић Дејан
Заштита животне средине 2 +1 4 Изборни   Цвјетић Александар
Енглески језик II 2 +1 4 Изборни   Беко Лидија
           
III година          
Назив предмета V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Припрема минералних сировина 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
  Никшић Ђурица
Физичка и колоидна хемија 2 +2 5 Oбавезан
Технологија подземне експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Торбица Славко
Карактеризација и управљање отпадом 2 +2 5 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Предмет изборног блока3 2 +1
Предмет изборног блока4 2 +1
Одлагање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Пречишћавање отпадних вода 2 +2 5 Oбавезан   Вучинић Душица
Загађење и заштита ваздуха 2 +2 6 Oбавезан   Лилић Никола
  Цвјетић Александар
Експлоатација нафте и гаса 2 +2 5 Oбавезан   Каровић-Маричић Весна
Предмет изборног блока5 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ззс) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Изборни блок3 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Анализа загађивача радне и животне средине 2 +1 4 Изборни   Илић Марија
Енергетика и одрживи развој 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
  Живковић Марија
Законска регулатива из заштите на раду и заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок4 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Информациони системи 2 +1 4 Изборни  
Техника бушења и минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Рекултивација површинских копова и одлагалишта 2 +1 4 Изборни   Димитријевић Бојан
  Шубарановић Томислав
  Илић Саша
Изборни блок5 V семестар VI семестар ЕСПБ Статус Професор
Геодезија 2 +1 4 Изборни   Ганић Александар
Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом 2 +1 4 Изборни   Александровић Снежана
Техничка дијагностика 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
Управљање ризицима 2 +1 4 Изборни   Миљановић Игор
           


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти