Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Студентски парламент
Студентски живот
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду - мастер студије

Наставни програм студијског програма дипломских академских студија Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду има јасно дефинисану структуру која се састоји из два изборна модула: .
Заједнички изборни предмети су планом студијског програма предвиђени на 3 изборна места са понуђених 6 изборних предмета што омогућава логичну хоризонталну повезаност између модула и даје слободу студентима да учествују у креирању исхода учења. Осталих 5 изборних места са понуђених 14 изборних предмета омогућавају вертикалну изборност у зависности од усмерења/модула. На модулу Инжењерства заштите животне средине изучавају се моделирање утицаја на животну средину, техничка и биолошка рекултивација, физичка хемија животне средине, депоновање флотацијске јаловине, отпрашивање, прерада вода идр. На модулу Инжењерство заштите на раду изучавају се пројектовање система противпожарне заштите, евалуација пројеката заштите, мере заштите при изради подземних просторија, отпрашивање, систем управљања заштитом на раду идр. Студијски програм укључује и завршни рад. Варијације у исходима учења, које проистичу из одабира одговарајућег модула, истовремено обезбеђују стицање и оспособљавање за конкретне задатке.

Модули  


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Oбавезан  
Базе података 2 +2 6 Oбавезан
Одабрана поглавља математике 2 +2 6 Oбавезан
Увод у метод коначних елемената 2 +2 6 Oбавезан
Изборни блок0 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор