ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Инжењерство заштите животне средине - основне академске студије

Заштита животне средине оспособљава студенте за рационално коришћење природних ресурса сировина и енергије, у складу са принципима одрживог развоја. Стручњаци овог профила бавиће се: контролом утицаја загађењаживотне средине, одређивањем нивоа контаминираности тла, избором технологија заштите животне средине, одабиром локација за складиштење и одлагање отпада, пречишћавањем отпадних вода, испитивањем загађености (тла, воде, ваздуха), мониторингом. Инжењери заштите животне средине могу се запослити у: јавним-комуналним службама; научно- истраживачким и образовним установама; јавним и државним установама (надзорним органима, инспекторатима, министарствима) итд.


Наставни план и програм
IV година          
Назив предмета VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Мониторинг у животној средини 2 +2 6 Oбавезан   Кнежевић Динко
  Нишић Драгана
Припрема и рециклирање индустријског отпада 2 +2 6 Oбавезан   Костовић Милена
Технологија површинске експлоатације 2 +2 6 Oбавезан   Димитријевић Бојан
  Илић Саша
Предмет изборног блока6 2 +1
Предмет изборног блока7 2 +1
Предмет изборног блока8 2 +1
Економска анализа процеса заштите 2 +2 4 Oбавезан   Бељић Чедомир
Предмет изборног блока9 2 +1
Предмет изборног блока10 2 +1
Предмет изборног блока11 2 +1
Теренска настава и летња пракса (ИЗ ЗЗС-IV) 0 +8 4 Oбавезан   Цвјетић Александар
  Нишић Драгана
Завршни рад 0 +8 8 Oбавезан
Изборни блок6 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Геостатистика 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
Бука и вибрације 2 +1 6 Изборни   Цвјетић Александар
Изборни блок7 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Еколошки менаџмент 2 +1 4 Изборни   Бељић Чедомир
Процена утицаја експлоатација лежишта минералних сировина на животну средину 2 +1 4 Изборни   Лилић Никола
Рударске машине 2 +2 5 Изборни   Игњатовић Драган
  Милисављевић Владимир
  Ђенадић Стеван
Изборни блок8 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Хемија отровних супстанци 2 +1 4 Изборни  
Сагоревање 2 +1 4 Изборни   Живковић Марија
Секундарне сировине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
Изборни блок9 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Аутоматизација 2 +1 4 Изборни   Ивезић Дејан
Геоинформационе технологије 2 +1 4 Изборни   Станковић Ранка
  Пешић-Георгиадис Милица
Инжењерска економика 2 +1 4 Изборни  
Изборни блок10 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Машине и уређаји за рекултивацију терена и рад на депонијама 2 +1 4 Изборни   Јованчић Предраг
  Ђенадић Стеван
Заштита од минирања 2 +1 4 Изборни   Лутовац Сузана
  Глигорић Милош
Методе сепарације комуналног отпада и рециклажа 2 +1 4 Изборни   Лазић Предраг
Планирање и пројектовање система заштите животне средине 2 +1 4 Изборни   Ристовић Ивица
  Нишић Драгана
Изборни блок11 VII семестар VIII семестар ЕСПБ Статус Професор
Померање поткопаног терена и заштита објеката 2 +1 4 Изборни   Милутиновић Александар
Стабилност и санација косина 2 +1 4 Изборни   Чебашек Владимир
  Рупар Вељко
Транспорт опасних материја 2 +1 4 Изборни  
Трајно затварање рудника 2 +1 4 Изборни   Глигорић Зоран
           


Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница

Пројекти