Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет

ПОЧЕТНА
ФАКУЛТЕТ
О факултету
Организација
Акредитација
Запослени
Сертификати
Издавачка делатност
Скриптарница
Акта
Алумни
Јавне набавке
Документа
Контакт
СТУДИЈЕ
Опште информације
Основне студије
Мастер студије
Докторске студије
Ценовник
Дипломе
Обрасци
НАСТАВА
Наставно особље
Распоред наставе
Распоред испита
Календар
НАУКА
Пројекти
Центри и лабораторије
Истраживачи
Стипендије
Иновације и техничка решења
Научни скупови
Акредитација 2020
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Регионална геологија
Истраживање лежишта минералних сировина
Акредитација 2013
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика
Акредитација 2009
Рударско инжењерство
Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду
Инжењерство нафте и гаса
Геологија
Хидрогеологија
Геотехника
Геофизика

Подземна градња - мастер студије


Наставни план и програм
V година          
Назив предмета IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Предмет изборног блока17 2 +2
Предмет изборног блока18 2 +2
Предмет изборног блока19 2 +2
Предмет изборног блока20 2 +2
Предмет изборног блока21 2 +2
Предмет изборног блока22 2 +2
Предмет изборног блока23 2 +2
Предмет изборног блока24 2 +2
Завршни рад 0 +0 +8 12 Oбавезан
Изборни блок17 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Економска оцена рудника 2 +2 6 Изборни
Методологија научно истраживачког рада 2 +2 6 Изборни  
Израда подземних инфраструктурних објеката 2 +2 6 Изборни
Изборни блок18 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Моделска испитивања у механици стена 2 +2 6 Изборни
Израда подземних просторија у посебно тешким условима 2 +2 6 Изборни
Извоз вертикалним и косим просторијама 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок19 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Израда подземних просторија минирањем 2 +2 6 Изборни
Методе прогнозе померања терена услед подземних радова 2 +2 6 Изборни
Техничка својства стенског материјала 2 +2 6 Изборни
Изборни блок20 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Рударска мерења II 2 +2 6 Изборни
Напонско стање у стенском масиву 2 +2 6 Изборни
Изборни блок21 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Базе података 2 +2 6 Изборни
Метрологија и мерна техника 2 +2 6 Изборни  
Изборни блок22 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Пројектовање вентилације рудника 2 +2 6 Изборни
Израда подземних просторија комбинованим машинама 2 +2 6 Изборни
Механизација за подграђивање откопаних простора и подземних просторија 2 +2 6 Изборни
Изборни блок23 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Подградни материјали 2 +2 6 Изборни
Испитивање деформација објеката 2 +2 6 Изборни
Систем управљања заштитом на раду 2 +2 6 Изборни
Изборни блок24 IX семестар X семестар ЕСПБ Статус Професор
Управљање стенским масивом 2 +2 6 Изборни
Стабилност подземних просторија и објеката 2 +2 6 Изборни
Одабрана поглавља операционих истраживања 2 +2 6 Изборни  
           

Репозиторијум
Странице предмета
Запослени


Библиотека
Издавачка делатност
Скриптарница
Студентске организације

Пројекти