POČETNA

Aktivnosti

Centar za energetiku Rudarsko-geološkog fakulteta deluje kao istraživačka naučna institucija na polju kompleksne energetike, ali i kao projektantska organizacija koja pruža usluge domaćim i stranim preduzećima, organizacijama i institucijama. Tržišna orjentisanost i fleksibilna struktura Centra za energetiku uspešno pokriva i kombinuje aktivnosti na sledećim poljima:
 • Istraživanja u oblasti kompleksne energetike
 • Projektovanje i konsalting
 • Profesionalna obuka i edukacija
 • Izdavanje i promocija publikacija
 • Organizacija konferencija i seminara

Oblasti istraživanja

 • Upravljanje i planiranje u energetici
 • Centralizovano snabdevanja toplotnom energijom i prirodnim gasom
 • Obnovljivi izvori energije
 • Racionalno korišćenje energije
 • Energija, ekonomija i ekologija
 • Prostorno planiranje energetskih objekata i postrojenja
 • Istraživanje, eksploatacija i prerada energetskih sirovina
 • Eksploatacija i održavanje energetskih postrojenja, mašina i uređaja
 • Energetska obuka i obrazovanje


LINKOVI