«Natrag
 
 
Dragoljub Bajić

draza

dragoljub.bajic@rgf.bg.ac.rs
osljane@orion.rs

Biografski podaci:

Dragoljub Bajić rođen je 27. decembra 1984. godine u Kikindi. Gimnaziju “Dušan Vasiljev”, opšteg smera, završava u Kikindi 2003. god. Oktobra 2003. godine upisuje studije na Rudarsko-geološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, smer: „Hidrogeologija“. 2008. godine postaje dobitnik nagrade za studenta generacije Rudarsko-geološkog fakulteta. Diplomirao je, pre roka, 31. marta 2008. god., sa prosečnom ocenom 8,92. Tokom osnovnih akademskih studija (2003-2008. godine) bio je stipendista Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije. Oktobra 2008. godine upisao je doktorske akademske studije na Rudarsko-geološkom fakultetu u Beogradu na studijskom programu „Hidrogeologija“. Doktorske studije je završio sa prosečnom ocenom 10, a doktorsku disertaciju pod nazivom „Fazi optimizacija u hidrodinamičkoj analizi za potrebe projektovanja sistema odbrane od podzemnih voda” odbranio je 26. januara 2016. god. Za vreme trajanja doktorskih akademskih studija (2009-2011. god.) bio je stipendista Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Naučna delatnost:

Tokom doktorskih akademskih studija na Rudarsko-geološkom fakultetu, usavršavanje je obavljao i pohađajući organizovane kurseve na Tehničkom Univerzitetu u Ostravi (Češka Republika, 2011. god.), Univerzitetu u Dubrovniku (Republika Hrvatska, 2011. i 2013. god.) i Univerzitetu u Zagrebu (Republika Hrvatska, 2012. god.).

Član je domaćih i internacionalnih naučnih organizacija: „Srpsko geološko društvo“, „Udruženje Milutin Milanković“, „The International Centre for Sustainable Development of Energy, Water and Environment Systems“, „The International Mine Water Association“, „The DAAAM International Vienna (Danube Adria Association for Automation & Manufacturing)“, „The International Association for Mathematical Geosciences“, „The International Water Resources Association“ i „The International Association of Hydrogeologists“.

Učestvovao je na većem broju domaćih i međunarodnih naučnih skupova, na kojima je prezentovao radove iz oblasti hidrogeologije i publikovao ih u zbornicima radova. Koautor je poglavlja u monografiji, a učestvovao je u izradi nekoliko naučno-istraživačkih projekata o hidrogeološkim istraživanjima i elaborata o rezervama podzemnih voda, izvedenim na teritoriji Srbije.

Do decembra 2016. godine objavio je 49 naučnih radova.

Kao stipendista-doktorand Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja u periodu 2009-2010, učestvovao je na projektu ,,Istraživanje, ocena i značaj podzemnih vodnih resursa u konceptu održivog razvoja“, a od 2011. god. na projektu „Potencijal i podloge za održivo korišćenje podzemnih voda“.

Učešće na naučnim skupovima, seminarima i radionicama:

 • International Conference “Coal 2008”, Beograd, 2008
 • „Workshop on Groundwater modeling“ - TAIEX, Beograd, 2009
 • 6th Dubrovnik Conference on Sustainable Development of Energy Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, 2011
 • V International Conference “Coal 2011”, Zlatibor, Serbia, 2011
 • GIS Ostrava 2012 - Surface models for geosciences symposium, Ostrava, Czech Republic, 2011
 • Radionice: „Water erosion modelling“, „Surface models in City GML“, „Introduction into Oracle Locator“, Technical University of Ostrava, Ostrava, Czech Republic, 2011
 • XIV Serbian Symposium on Hydrogeology, Zlatibor, 2012
 • 7th Conference on Sustainable Development of Energy Water and Environmental Systems, Ohrid, Republic of Macedonia, 2012
 • Klimatske promene i njihov uticaj na vodne resurse i komunalnu infrastrukturu, Društvo Milutin Milanković, Beograd, 2012
 • Srpsko Geološko Društvo - Hidrogeološka sekcija, Beograd, 2012
 • Tempus 2013 radionica, Megatrend, Beograd, 2013
 • 8th Conference on Sustainable Development of Energy Water and Environmental Systems, Dubrovnik, Croatia, 2013
 • VI International Conference “Coal 2013”, Zlatibor, 2013
 • Srpsko Geološko Društvo - Hidrogeološka sekcija, Beograd, 2013
 • „Financing of research and development projects from European Union Funds“ u organizaciji „Akademija za Europsko pravo - Ljubljana, Slovenija“, Beograd, 2013
 • XVI Kongres Geologa, Donji Milanovac, 2014
 • 11th International Opencast Mining Conference, Zlatibor, 2014
 • Srpsko Geološko Društvo - Hidrogeološka sekcija, Beograd, 2014
 • VII International Conference “Coal 2015”, Zlatibor, 2015
 • Srpsko Geološko Društvo - zbor, Beograd, 2015
 • XV Serbian Symposium on Hydrogeology, Kopaonik, 2016
 • III Congress of Geologists of Republic Macedonia, Struga, 2016

Nastavna delatnost

Od školske 2008/09. godine učestvuje u pripremi vežbi na Rudarsko-geološkom fakultetu, Departmanu za Hidrogeologiju na predmetima:

 • Osnovne akademske studije: Izvorišta i zahvati podzemnih voda, Modeliranje podzemnih voda 1 i Opšta hidrologija (školska godina 2014/15.)
 • Master akademske studije: Modeliranje podzemnih voda 2

Od školske 2016/17. god. učestvuje u održavanju nastave na sledećim predmetima:

 • Osnovne akademske studije: Hidraulika podzemnih voda i Hidraulika bunara
 • Doktorske akademske studije: Specijalna poglavlja iz hidrogeoloških istraživanja i menadžmenta podzemnih voda otvorenih struktura, Specijalna poglavlja iz zahvata i održivog korišćenja malomineralizovanih voda i Specijalna poglavlja iz hidrogeologije životne sredine