Српски | English

проф. др Војин Чокорило

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Рационализација и модернизација израде и подграђивања рударских просторија у рудницима са подземном експлоатацијом Домаћи стратешки 2000 2001
2) Сагледавање стања и могућности реструктурирања рудника за подземну експлоатацију угља у ЈП 'Електропривреда Србије Домаћи стратешки 2002 2002
3) Развој и унапређење технологије и опреме за производњу брикета из угља НПЕЕ 601112Б Домаћи иновациони 2002 2004
4) Техно-економску аспекти перспективног функционисања погона Колубара-Прерада Вреоци Домаћи стратешки 2004 2005
5) Освајање производње брикета од ситног сушеног лигнита из ДП “Колубара-прерада“ НПЕЕ 251022 Домаћи иновациони 2004 2004
6) Underground Coal Mining in Serbia: Sustainability, Mine Closure and Social Mitigation Measures Међународни пројекти 2004 2005
7) Развој и унапређење технологије и опреме за припрему горива и производњу пелет-брикета од композита ситног угља, ситног сушеног лигнита и биомасе НПЕЕ 262003 Домаћи иновациони 2005 2005
8) Анализа оправданости експлоатације преосталих резерви угља у лежишту "Ћириковац" Варијанта подземне експлоатације Домаћи развојни 2004 2005
9) Pre-feasibilty study for the Štavalj coal mine and thermal power plant Међународни пројекти 2006 2007
10) RTB Bor Tailing Ponds Remediation Study Међународни пројекти 2006 2007