Српски | English

проф. др Милош Танасијевић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Енергетска ефикасност, пројекат ЕЕ 406-34А: Истраживање оптималног развоја топловодних и гасоводних система у изабраним градовима Србије, Рударско-геолошки факултет, Београд Домаћи фундаментални 2002 2005
2) Енергетска ефикасност, пројекат ЕЕ101-189Б: Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама, Рударско-геолошки факултет, Београд Домаћи фундаментални 2003 2005
3) Технолошки развој, пројекат ТР6648: Оптимизација погона и конструкционих елемената транспортних система на површинским коповима код њихове ревитализације и модернизације, Рударско-геолошки факултет, Машински факултет и Електротехнички факултет, Београд Домаћи фундаментални 2005 2007
4) Процена имовине предузећа железнице Србије у складу са међународним рачуноводственим стандардом МРС, инжињерски део, Економски факултет, Београд Друге врсте пројеката 2006 2007
5) Оптимално одржавање рударске опреме на површинским коповима Костолац, Рударско-геолошки факултет, Електротехнички факултет, Београд. Домаћи фундаментални 2006 2006
6) Допунски рударски пројекат електро-машинског одржавања опреме на површинском копу Богутово Село - Угљевик, Република Српска, Рударско-геолошки факултет, Београд Међународни пројекти 2005 2005
7) Продужетак радног века основне опремена површинским коповима углја ЕПС-а, 1.фаза Роторни багери, Рударско-геолошки акултет, Београд. Домаћи стратешки 2004 2004
8) Реконструкција погона радног точка роторног багера СРс 200.28/3 на површинском копу Дрмно, Рударско-геолошки факултет, Београд. Домаћи фундаментални 2003 2003
9) Оптимизација конструкције ведрица багера у циљу повећања капацитета, Рударско-геолошки факултет, Београд. Домаћи фундаментални 2003 2003
10) Техно-економска оправданост осниванја предузећа за обављање помоћних и пратећих делатности у оквиру ЈП Површински копови и ЈП Термоелектране, Костолац,Економски факултет, Београд. Домаћи фундаментални 2002 2003