Српски | English

проф. др Дејан Ивезић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Renewable Energy Coordinated Development in the Western Balkan Countries - RECOVER, Sixth Framework Programe of the EC (FP 6), INCO, Contract No. 012066 Међународни пројекти 2005
2) Истраживање рационалног коришћења природног гаса и унапређење уређаја у домаћинствима, НПЕЕ 533-3Б Домаћи развојни 2005 2008
3) Примена нових технологија у експлоатацији нафте и гаса на југоисточном делу Панонског басена, НПТР-6613А Домаћи развојни 2005 2006
4) Оптимизација погона и конструкционих елемената транспортних система на површинским коповима код њихове ревитализације и модернизације, НПТР 6648 Домаћи развојни 2005 2007
5) Истраживање оптималног развоја топловодних и гасоводних система у изабраним градовима Србије, НП ЕЕКС 034 Домаћи развојни 2002 2005
6) Истраживање и развој ефикасних и еколошки задовољавајућих гасних уређаја за припрему топле воде, грејање и кување, НП ЕЕКС 083 Домаћи развојни 2002 2005
7) Увођење и праћење ефеката мерача утрошене топлоте у карактеристичним објектима у Новом Београду повезаним на систем ЈКП "Београдске електране", НП ЕЕКС 060 Домаћи развојни 2002 2004
8) Главни пројекат информационо управљачког система рудника Рудник, Главни пројекат информационо управљачког система флотације Велики Кривељ Друге врсте пројеката 2000 2000
9) Feasibility Study with Preliminary Design for Geothermal Energy Utilization in the Spa Bujanovac Друге врсте пројеката 2006 2006
10) Гасификација Пожаревца, Стига и Кучева Друге врсте пројеката 1999 2000