Српски | English

проф. др Даница Срећковић-Батоћанин

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Геохемијска, минералошка, петролошка и седиментолошка проучавања литосфере Србије. Министарство за науку, технологију и развој Републике Србије Домаћи фундаментални 1991 1995
2) Основна геолошка проучавања Литосфере Србије (број 07M02) Домаћи фундаментални 1995 2000
3) Петрологија стена офиолитске асоцијације Тејића (рејон Зарожја, Западна Србија) Домаћи фундаментални 1995 1998
4) Hercynian Granitoids of the East Srbia i Greece Међународни пројекти 2000 2010
5) Мезозојски офиолити Србије – геолошки значај и потенцијалност Домаћи фундаментални 2002 2005
6) Магматски, метаморфни и седиментни процеси у алпском орогену централног дела балканског полуострва Домаћи фундаментални 2005 2009
7) Претерцијарни гранитоиди Источне Србије – гранитски масиви Брњице и Нереснице Домаћи фундаментални 2003