Српски | English

проф. др Гордана Хаџи-Никовић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Геолошка истраживања литосфере Србије Домаћи фундаментални 1996 2000
2) Геолошки и геотехнички хазарди и њихов утицај на развој инфраструктурних система и развој градова у Србији Домаћи фундаментални 2001 2004
3) Студија "Анализа физичко-механиничких карактеристика тла за потребе изградње подземног стајалишта Вуков спменик" Друге врсте пројеката 1989 1989
4) Студија механиничких карактеристика муљева са локације Самотули у Пољској Друге врсте пројеката 1989 1990
5) Студија механиничких карактеристика тла за потребе изградње пута у Јемену Друге врсте пројеката 1991 1991
6) Студија механичких карактеристика тла за потребе санације резервоара у Рафинерији Панчево Друге врсте пројеката 2002 2002
7) Студија о геотехничким условима адаптације и ревитализације галерије легата у Кнез Михаиловој улици Друге врсте пројеката 2004 2004
8) Студија о механичком понашању тла на локацији колектора "Дубоки поток" Друге врсте пројеката 2004 2004
9) Студија о геотехничким условима адпатције дела Савезног завода за мере у Националну лабораторију за масу Друге врсте пројеката 2005 2005
10) Студија о инжењерскогеолошким истраживањима за потребе израде Идејног пројекта Спољне магистарлне тангенте СМТ Друге врсте пројеката 2004