Српски | English

проф. др Миленко Вуков

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Магматски, метаморфни и седиментни процеси алпског орогена у централном делу Балканског полуострва Домаћи фундаментални 2006 2010
2) Мезозојски офиолити Србије - геолошки значај и потенцијалност Домаћи фундаментални 2001 2006
3) Геолошка проучавања литосфере Сребије Домаћи фундаментални 1995 2001
4) Основна геохемијска, минералошка, петролошка и седиментолошка проучавања литосфере Сребије Домаћи фундаментални 1990 1995
5) Упоредна петролошка анализа кредно-терцијалног магматизма Великог Кавказа и Југославије Међународни пројекти 1986 1990
6) Упоредна петеролошка анализа кредно-терцијалног магматизма Великог Кавказа и Југославије Међународни пројекти 1981 1986
7) Кристаласти магнезити Србије Домаћи развојни 1974 1979