Српски | English

проф. др Динко Кнежевић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Ash disposal system – Nikola Tesla B thermal power plant, Ref. Europaid/120384/D/W/YU Међународни пројекти 2006 2008
2) Имплементација система за управљање квалитетом угља на површинским коповима "Тамнава" - ЕЕ-213005Б Домаћи развојни 2006 2008
3) Пројекат санације флотацијског јаловишта рудника цинка и олова "Шупља стијена" - Градац код Пљеваља Међународни пројекти 2006 2006
4) Програм остваривања стратегије енергетског развоја Републике Србије до 2010. године Домаћи стратешки 2006 2006
5) Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама, Пројекат ЕЕ101-189 Б Домаћи развојни 2004 2005
6) Студија оправданости краткорочног инвестирања (период 2005-2010.г.) у производњу концентрата бакра у РББ - Бор Друге врсте пројеката 2005 2005
7) Допунски рударски пројекат уређења простора за депоновање пепела и шљаке на слободном простору површинског копа “Mirash” Међународни пројекти 2004 2004
8) Оптимизација процеса флотирања Pb-Cu-Zn руде рудника Рудник, ЕТП.6.01.0034.Б Домаћи развојни 2002 2003
9) Решавање еколошких проблема насталих радом ТЕНТ-А и Б Домаћи развојни 2002 2003
10) Развој и унапређење технологије и опреме за производњу брикета из угља, НП ЕЕ 601.112Б Домаћи развојни 2002 2003