Српски | English

проф. др Радмила Павловић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) Harmonization of Seiсmic Hazard Maps for the Western Balkan countries, 2007-2010, A NATO Science for Peace and Security Project Plan, учесници Турска, Црна Гора, Албанија, Хрватска, Босна и Херцеговина, БЈР Македонија, Србија Међународни пројекти 2007 2010
2) Магматски, метаморфни, седиментни процеси алпског орогена у централном делу Балканског полуострва, 2006 – у току, Министарство за науку и животне средине Владе Републике Србије Домаћи фундаментални 2006 2009
3) “Глобална компилација развоја и времена различитих квартарних глацијација” (2000). Пројекат INQUA Комисије за Глацијацију, радна група број 5 Међународни пројекти 2000
4) “Геолошка проучавања литосфере Србије” (1996-2000). Министарство за науку Републике Србије Домаћи фундаментални 1996 2000
5) Карта ресурса подземних вода Северног Алжира, ANHR – Carte des Resources en Eau Souterraine Du Nord de l' Algerie, Алжир, 2005 - 2007 Међународни пројекти 2005 2007
6) Студија стабилности терена у утицајним подручјима брана, прибранских објеката и акумулација ХЕ Ђердап И и ХЕ Ђердап ИИ. Са групом аутора. ЈП Електропривреда Србије, Београд, 2006 Домаћи развојни 2006
7) Студије металогенетске прогнозе PB-Zn минерализације рудног поља “Рудник” са анализом сателитских снимака, са Р. Јеленковићем, Б. Тривићем, Р. Тошовићем и С. Чолићем, Д.П. Рудник и флотација „Рудник“ – Рудник, 2005 Домаћи стратешки 2005
8) Фотогеолошка анализа стабилности падине по траси спољне магистралне тангенте, за пројекат “Израда инжењерско – геолошке документације за потребе израде пројекта спољне магистралне тангенте”, са Б. Тривићем, Дирекција за грађевинско земљиште, Београд, 2005 Домаћи развојни 2005
9) Студија стања појава нестабилности Подунавља од Београда до ХЕ Ђердап ИИ. Са Д. Кузмићем, Д. Нинковић, П. Локином и М. Петричевићем. Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Завод за конструкције и геотехнику, Београд, 2002 Домаћи развојни 2002
10) Тумач за геоморфолошку карту Црне Горе 1: 200 000 са М. Мирковићем. Министарство индустрије, енергетике и рударства Републике Црне Горе, Подгорица, 2002 Домаћи развојни 2002