Српски | English

проф. др Никола Лилић

Најзначајнији пројекти

Назив Врста пројекта Од године До године
1) RTB Bor Tailing Ponds Remediation Study, Privatization Agency, World Bank Међународни пројекти 2007
2) Студија о процени утицаја на животну средину експлоатације угља на Површинском копу «Поље Д», ЕПС Домаћи развојни 2007
3) Analysis in the domestic coal and lignite market in the balcan Countries and East Mediterranean Sea region Међународни пројекти 2007
4) Prefeasibility study of Stavalj Coal Mine and Thermal Power Plant, EAR Међународни пројекти 2006
5) Underground Coal Mining in Serbia: Sustainability, Mine Closures and Social Mitigation Measures, EAR Међународни пројекти 2006
6) Анализа оправданости експлоатације преосталих резерви угља у лежишту "Ћириковац", ЕПС Домаћи развојни 2005
7) Study on Soko Mine Methane Utilization, DMT Међународни пројекти 2004
8) Управљање процесом хомогенизације угља у циљу повећања искоришћења нискоквалитетних угљева и уштеде мазута у термоелектранама, РГФ, Пројекат ЕЕ101-189 Б, финансиран од стране МНТ Р. Србије руководилац Проф.др Божо Колоња, Рударско-геолошки факултет, Београд (2004-2005) Домаћи стратешки 2004 2005
9) Имплементација система за управљање квалитетом угља на ПК Тманава, ЕЕ-213005Б руководилац Проф.др Божо Колоња, Рударско-геолошки факултет, Београд (2006-2008) 2006 2008