Српски | English

проф. др Снежана Александровић

image

Име и презиме: проф. др Снежана Александровић

Телефон: 3219 194

Е-mail: snezana.aleksandrovic@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 45

Консултације: среда 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механизацију рудника

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2011 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Докторат 2005 Рударско-геолошки факултет Рударство
Магистратура 1996 Електротехнички факултет Мерења у електротехници
Диплома 1992 Електротехнички факултет Аутоматика

Предмети - Акредитација 09:

Назив предмета Назив студијског програма Степен Часова
Електротехника у рударству Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+2
Електричне машине и уређаји у рударству Рударско инжењерство ОАС 2+1
Противексплозиона заштита електричних уређаја Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Заштита у мрежама за напајање електричном енергијом Инжењерство заштите животне средине и заштите на раду ОАС 2+1
Електричне методе физичко-техничких мерења Инжењерство нафте и гаса ОАС 2+1

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Електричне машине и инсталације ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Електричне машине и уређаји у рударству ОАС: Рударско инжењерство 2+2+0+0
Електротехника у рударству ОАС: Рударско инжењерство, Инжењерство нафте и гаса, Инжењерство заштите животне средине 2+2+0+0
Метрологија и стандардизација ОАС: Инжењерство нафте и гаса 2+2+0+0
Метрологија и мерна техника ДАС: Рударско инжењерство, Геологија 2+2+0+0
Мерење и управљање процесима ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0