Српски | English

проф. др Војин Чокорило

image

Име и презиме: проф. др Војин Чокорило

Телефон: 3219 118; fax: 3245-657

Е-mail: vojin.cokorilo@rgf.bg.ac.rs

Адреса: Ђушина 7    Кабинет: 171

Консултације: четвртак 10-12

Лична презентација:

Катедра: Катедра за механизацију рудника

Академска каријера:

  Година Институција Област
Избор у звање 2002 Рударско-геолошки факултет Нафтно рударство, механизација и аутоматизација у рударству
Докторат 1992 Рударско-геолошки факултет Рударство
Специјализација 1984 Институт за повећање квалификације рударских инжињера, Москва, Русија (UN, Department of Technical C Рударство
Магистратура 1986 Рударско-геолошки факултет Рударство
Диплома 1977 Рударско-геолошки факултет Рударство

 

Предмети - Акредитација 13:

Назив предмета Назив и ниво студијског програма Часова
Одабрана поглавља из механизације у подземној експлоатацији ДОС: Рударско инжењерство 4+0+0+0

Стручна усавршавања:

  1. Politecnico di Torino, Torino, Италија, јануар 1986, Механизација у рударству
  2. Akademia Gorniczo-Hutnicza, Krakow, Пољска, јули/август 1986, Механизација за подземну експлоатацију угља
  3. University of Strathclyde, Glasgow, Шкотска, септембар/октобар 1989, Механизација за експлоатацију угља

Остало:

  1. "Одржавање наставе студентима 4. године на Рударско-геолошком факултету Техничког Универзитета у Торину (Politecnico di Torino, Dipartimento di Georisorse e Territorio) из области транспортне механизацију у рударству, мај 1991; Mining Institute of Scotland, предавање по позиву ""Surface and underground mining in Serbia"", 14.10.1991;"